Download som iCal-fil
ATTITUDE-ASTROLOGI København 1. weekend
Fra Lørdag, 01 September 2018 -  10:00
Til Søndag, 02 September 2018 - 17:00

ATTITUDE-ASTROLOGI

zodiak ur

Hvordan forholder du dig til astrologi og åndsvidenskab? Hvilken indstilling har du overfor begivenhederne, som livet byder dig? Ser du dem som muligheder eller som udfordringer? Attitude-astrologi handler om at suge det til sig, som du kan bruge fra astrologiens verden, med formålet at nå frem til en erkendelse, som kan inspirere dig i din hverdag. Denne skole er for dig, som er interesseret i astrologi, og som har lyst til at arbejde med dit horoskop på nye måder.

1. weekend 1-2. Septenber 2018


Hvad er et horoskop?

Umiddelbart er det en beskrivelse af et menneskes liv og personlighed på grundlag af hvordan stjernehimlen så ud på det tidspunkt, personen blev født. Men kan et horoskop også være nøglen til et større og dybere mysterium – sjælen?

Ved hjælp af en bred vifte af åndsvidenskabelige kilder, vil vi over denne weekend arbejde med astrologien og bl.a. sætte os ind i hvorfor tidspunktet og fødselsstedet er så vigtige, når et horoskop skal tydes. Vi vil også studere hvordan astrologien kan kobles sammen med f.eks. Kabbalah og Tarot, og derved bringe os nærmere en forståelse af vores åndelige natur. Nok handler astrologi om symbolsprog, men den handler i lige så høj grad om dig.

De tolv stjernetegn

zodiak ur

 

2. weekend 13-14. Oktober 2018

Astrologien består af forskellige grupper af symboler. Over otte weekender vil vi arbejde med at forstå disse, og denne gang tager vi fat i den mest kendte af dem – de tolv stjernetegn. Hvad kan vi aflæse ud fra disse ejendommelige tegn? Hvilke dynamiske kræfter gemmer sig bag det bevægelige, det faste og det kardinale kors? Hvilke element-mysterier åbenbares, når vi begynder at tyde og lege med horoskopets jord, luft, ild og vand? Stjernetegnene afslører mere end blot en placering af længdegrad og horisont - de fortæller også om dine særlige kvaliteter.

De tolv huse

3. weekend  8-9. December 2018

Det astrologiske sprog har en række regler for, hvordan horoskopet aflæses. En af reglerne er opdelingen af de tolv huse. Vi vil i denne weekend arbejde med husene, og hvordan døgnet og året er inddelt i rytmer. Vi vil finde ud af hvorfor fødselstidspunktet netop er så vigtigt i et horoskop. Hvad er formålet med mit liv? Hvad er mine mål i hele taget, og hvor finder jeg inspirationen, så jeg kan opfylde dem og derved realisere mig selv?

Foruden det førnævnte vil vi også undersøge hvordan vi samarbejder med andre personer. Hvorfra udspringer vores udgangspunkt, når vi f.eks. møder op til den første arbejdsdag på det nye job, eller når vi skal besøge familien?

Planeterne i solsystemet

4. og 5.  weekend 2-3. Februar &  16-17. Marts 2019

Indenfor åndsvidenskaben findes flere grene af hemmelighedsfulde filosofier og mystik-traditioner, som kan være et spændende supplement, når horoskopet skal aflæses. Hvor placerer vi f.eks. Kabbalah’ens symboler i vores horoskop? Kan vi gennem meditation og ceremonier være med til at danne ramme for begivenheder, der åbenbares i det indre? Og hvad med lærdommen om de syv stråler og numerologi – kan de skabe sammenhæng mellem hverdagens strabadser og universets muligheder? Vi vil over to weekender lade os blive inspireret af tal, bogstaver, planeter og andre esoteriske tegn. Vi vil grave mysterierne frem, og måske opdage, at noget som vi har taget for givet rent faktisk indeholder stor betydning for vores handlinger, personlighed og liv.

Alkymien og Astrologien

6. weekend 4-5. Maj 2019

Bag astrologien ligger en hemmelighed, en særlig blanding af alkymi, mystik og kunst. Med vores horoskop som redskab vil vi åbne op for hemmeligheden og se hvilke forvandlinger, der lever i vores tilværelse? Hvilke minder har du opsamlet gennem årene og som nu hvirvler rundt i dit indre sjælskar? Hvad er din egen personlige gralsfortælling? Og hvad kan englene og mestrene berette om dine oplevelser og dine transformationer? Vi tager fat i alkymien i denne weekend, og spørger os selv: Hvordan får vi skabt guldet i vores liv?

Måneknuderne

7. weekend 15-16. Juni 2019

Tarot er et usædvanligt sæt kort, der kan føres tilbage til det gamle Egypten. Med sine billeder og arketyper er det i stand til at vække indre symboldialoger og skabe forståelse for livets tilfældigheder. Vi er nu kommet til en weekend, hvor vi vil fokusere på fortiden. Hvor slap du i et tidligere liv, og hvor er du på vej hen? Hvad kan dine måneknuder fortælle dig om indvielse? Er de aktive i dit liv eller venter de stadig på at blive bundet op, så de kan udfolde sig? Lad os se, hvor langt du er på rejsen og om du har fundet frem til dit oplyste hjem endnu.

Teosofien / Åndensvidenskaben & Astrologien

8. weekend 24-25. August 2019

At arbejde med astrologi på flere niveauer kan være et spændende foretagende. Det er som at sparre med universet, der med sine planeter og triangler, ønsker at give os den motiverende indsigt, vi behøver, så vi kan skabe visioner i vores liv.

I åndsvidenskaben taler man om det fysiske, astrale, mentale, intuitive, atmiske og monadiske plan – legemer i vores væren, som altid er i bevægelse på en eller anden måde. Vi vil i denne weekend undersøge hvor og hvordan vi placerer disse legemer i vores horoskop. I hvilke stjernetegn udstråler f.eks. vores storhed, og i hvilke huse finder vi trygheden og balancen? Mens vi arbejder med vores horoskop vil vi også prøve at se på hvordan hierarkiet udfolder sig i vores liv. Er det synligt i sine aktiviteter eller er det mere tilbageholdent?

B. Kim Pedersen har gennem en årrække undervist i esoterisk astrologi, teosofi , åndsvidenskab, samt holdt foredrag om livets mysterier. Kim har også gennem mange år arbejdet med clairvoyance og trancekanalisering.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kommer

Sted Teosofisk Forening København
Sankt Knuds Vej 27 A
Frederiksberg C
1903
Danmark

Kommende arrangementer


Esoterisk Lederskabstræning 03

26. mar 2018 @10:00 - 16:30

Sted: Teosofisk forening


Det skjulte menneske set med teosofiens øjne

05. apr 2018 @19:30 - 22:00

Sted: Aftenskolen nordkrafte


ATTITUDE-ASTROLOGI Aalborg 2. weekend

07. apr 2018 @10:00 - 17:00

Sted: Teosofisk Forening Aalborg


Esoterisk Lederskabstræning 04

16. apr 2018 @10:00 - 16:30

Sted: Teosofisk forening


Esoterisk Lederskabstræning 04

19. apr 2018 @19:00 - 22:00

Sted: Aftenskolen nordkrafte


Indvielser og visdomsskud 2 Kabbalah

05. maj 2018 @10:00 - 16:00

Sted: Esoterisk forum Stavanger


Esoterisk Lederskabstræning 05

17. maj 2018 @19:00 - 22:00

Sted: Aftenskolen nordkrafte


ATTITUDE-ASTROLOGI Aalborg 3. weekend

02. jun 2018 @10:00 - 17:00

Sted: Teosofisk Forening Aalborg


Esoterisk Lederskabstræning 06

14. jun 2018 @19:00 - 22:00

Sted: Aftenskolen nordkrafte


Mysterieskolens Esoteriske uddannelse Frederiksværk

15. jun 2018 @15:00 - 16:00

Sted: Den Gyldne Cirkel