Studieforløb

Studiekursus i esoterisk psykologi II
Vi holder på med et studie i sjælspsykologi, hvor Alice A. Baileys bog: Esoterisk psykologi II bliver grundlaget for forskning i sjælsarbejdet gennem de syv stråler. Indhold: De tre stadier for egoisk (sjælelig) vækst. Individualisering og de syv stråletyper, strålerne, indvielse og krisepunkter.

Videnskaben om det skjulte – om esoterisk psykologi og de syv stråler
Sjælelivet udgør et vigtigt afsnit og indbefatter sjælelivets syv love og sjælskontrol.

Esoterisk astrologi
Åben studiegruppe i esoterisk astrologi: Vi mødes en aften om måneden, hvor vi arbejder med esoterisk astrologi, nummerologi, strålerne osv. Der vil blive mediteret på et stjernetegn, samt strålen og planeterne, der hører til tegnet.

Indre kontakt
Vi vil bygge forbindelsen til sjælen og udforske sjælelivet. Vi kommer ind på samarbejde med ashramen, der virker gennem de syv stråler.

Den teosofiske grundskole
Vi går ind i teosofiens store verden, og forsøger at dække mange af dens aspekter, som kan være følgende emner:

Et weekendkursus i esoterisk astrologi
– med vægt på legemerne og de tolv huse. Vi arbejder i weekenden med sjælen, hvor ascendenten bruges som mål for inkarnationen.

Julekursus
Dette kursus er et tilbud til dig, som her i julen ønsker at gå bag om symbolerne, vi møder i vores hverdag, og som ønsker at få en indre forståelse af dem.

Sjælens mysterium
Et weekendkursus for dig, der ønsker at omsætte den esoteriske lære i indre oplevelser i praksis.

Johannes-evangeliets store mysterium
Vi tager tråden op til Johannes-evangeliet, og arbejder med to kapitler ad gange på kursuset. På kursuset vil vi forsøge at skabe relaterede meditationer til evangeliets enkelte kapitler.

De syv stråler
Videnskaben om de syv stråler er en vigtig brik i forståelsen af teosofien. Strålerne går igen indenfor mange grene af åndsvidenskaben, enten som grundenergier eller de syv skabelsesdage.

Ritualer og symboler
Dette weekendkursus er for dem, der ønsker at gå bag om vore symboler i hverdagen og på TV. Vi ser f.eks. Det hvide hus og ser i den forbindelse de store søjler. Hvad betyder de?

Lydoptagelser og kursusmaterialer

mp3 downloadpdf download

Download kursusoptagelserne her

Kontakt

Ønsker du en clairvoyance eller en horoskoptydning hos mig, bedes du ringe eller skrive til Hanne, som passer min private kalender.
Tlf.: +45 3155 1340