Mennesket et 3-dimensionelt væsen af lys

Hvis menneskeheden skal imødekomme fremtiden, måske ligefrem overleve den, må en forvandling ske indeni os. Vi må stræbe efter det godes fremskridt – ikke for fremskridtets skyld alene – men fordi vi ønsker at nå ind til vort guddommelige selv og derved skabe en forståelse for vor eksistens.

Et menneske består af et fysisk, et astralt og af et mentalt legeme og i disse legemer findes umådelig mange udviklingsmuligheder, som både kan skabe glæde og lys i dit liv og som også kan forsinke og begrænse meget. 

Nu får du muligheden for at deltage i en spændende weekend, hvor vi vil undersøge de forskellige legemers udfordringer og se hvordan du kan blive et mere oplyst menneske. Der vil blive trukket en linje ind til astrologiens verden, hvor vi ved hjælp af dit stjernetegn vil åbne op for en skattekiste af inspiration. 

Derudover vil vi i løbet af weekenden besvare forskellige spørgsmål, hvad angår legemerne f. eks: Hvordan håndterer du blændværket i dit astrale legeme og ikke mindst i dit begær? Hvad ligger der i, når visse forfattere hævder, at telepati vil blive den nye tids kommunikationsmetode? Hvordan kan det være, og hvis det er tilfældet, hvorledes opbygger vi en telepati, der virker blandt menneskeheden? Når der indtræffer en forandring i vore legemer, hvordan kan det være, at vi reagerer så forskelligt fra hinanden? Jo, spørgsmålene er mange.

Kom og vær med til at tage den modige beslutning at gøre op med dit indre blændværk for så at se verden fra en anderledes og mere forfriskende vinkel. Det kan kun blive en tand for interessant.

Lydoptagelser og kursusmaterialer

mp3 downloadpdf download

Download kursusoptagelserne her

Kontakt

Ønsker du en clairvoyance eller en horoskoptydning hos mig, bedes du ringe eller skrive til Hanne, som passer min private kalender.
Tlf.: +45 3155 1340