Teosofi

ÅBEN OP FOR KLARSYNET

ÅBEN OP FOR KLARSYNET
At arbejde med clairvoyance handler ikke om at finde endegyldige sandheder. Det handler mere om at søge og finde hjælp i sig selv og fortolke budskaber fra det åndelige.
Nu får du muligheden for at deltage i et spændende og anderledes kursus, hvor vi vil arbejde teoretisk og praktisk med den esoteriske kunst. Der findes forskellige former for clairvoyance, og måske har du evnen til at være fint følende eller måske ser og hører du klart – hvem ved?
Vi vil over en weekend arbejde med hvordan du kan åbne op for dine skjulte evner. Hvordan får du en dyb kontakt med din indre Lysbro, dit højere Selv og derved blive et redskab for kanalisering?
Til undervisningen vil der blive brugt meditationsøvelser og lystjenester, samt en bred vifte af åndsvidenskabelige kilder. Ønsker du at deltage, ser vi helst og gerne, at du har en forståelse for de esoteriske begreber, og at du har erfaring med energiarbejde. Vel mødt.
At arbejde med clairvoyance handler ikke om at finde endegyldige sandheder. Det handler mere om at søge og finde hjælp i sig selv og fortolke budskaber fra det åndelige.
Nu får du muligheden for at deltage i et spændende og anderledes kursus, hvor vi vil arbejde teoretisk og praktisk med den esoteriske kunst. Der findes forskellige former for clairvoyance, og måske har du evnen til at være fint følende eller måske ser og hører du klart – hvem ved?
Vi vil over en weekend arbejde med hvordan du kan åbne op for dine skjulte evner. Hvordan får du en dyb kontakt med din indre Lysbro, dit højere Selv og derved blive et redskab for kanalisering?
Til undervisningen vil der blive brugt meditationsøvelser og lystjenester, samt en bred vifte af åndsvidenskabelige kilder. Ønsker du at deltage, ser vi helst og gerne, at du har en forståelse for de esoteriske begreber, og at du har erfaring med energiarbejde. Vel mødt.

ÅND OG UNIVERSEL INDSIGT

 

 

En af de mest komplicerede udfordringer, som nutidens spirituelle interesserede står over for, er hvordan man omveksler århundreders visdomsteorier til praktisk hverdagshandling. Det kan være vanskeligt at frigøre sig fra den moderne verdens pligter og gøremål, når du mærker et dybt råb indefra, der ønsker opmærksomhed. Du kan ikke lade være med at spekulere på, om der er en større mening med den indre ubalance og om du kan skabe en gylden middelvej.
Det siges, at den nye tidsalder varsler et sjælenes rige, der bæres frem af en særlig grundtone, nemlig gruppearbejde. Men hvordan kan man opmuntre verden til gruppeaktivitet, når personligheden aldrig er blevet dyrket så meget som nu? Hvordan integrerer du din åndelighed i din hverdag, således du bliver i stand til at stå fast som en oplyst sjæl midt i travlheden?
Nu får du muligheden for at deltage i en række spændende studiedage. Vi tager udgangspunkt i Alice A. Baileys bog: Discipelskab i den nye tidsalder, hvori hun via Tibetaneren giver sin beretning om, hvordan du som spirituelt søgende kan følge dit indre kald og samtidigt bevare dit fokus i den forpligtende hverdag.
Der vil blive gjort brug af meditations- og visualiseringsøvelser, ritualer og ceremonier, samt en bred vifte af åndvidenskabelige kilder i undervisningen. Vi glæder os til at se dig.
En af de mest komplicerede udfordringer, som nutidens spirituelle interesserede står over for, er hvordan man omveksler århundreders visdomsteorier til praktisk hverdagshandling. Det kan være vanskeligt at frigøre sig fra den moderne verdens pligter og gøremål, når du mærker et dybt råb indefra, der ønsker opmærksomhed. Du kan ikke lade være med at spekulere på, om der er en større mening med den indre ubalance og om du kan skabe en gylden middelvej.
Det siges, at den nye tidsalder varsler et sjælenes rige, der bæres frem af en særlig grundtone, nemlig gruppearbejde. Men hvordan kan man opmuntre verden til gruppeaktivitet, når personligheden aldrig er blevet dyrket så meget som nu? Hvordan integrerer du din åndelighed i din hverdag, således du bliver i stand til at stå fast som en oplyst sjæl midt i travlheden?
Nu får du muligheden for at deltage i en række spændende studiedage. Vi tager udgangspunkt i Alice A. Baileys bog: Discipelskab i den nye tidsalder, hvori hun via Tibetaneren giver sin beretning om, hvordan du som spirituelt søgende kan følge dit indre kald og samtidigt bevare dit fokus i den forpligtende hverdag.
Der vil blive gjort brug af meditations- og visualiseringsøvelser, ritualer og ceremonier, samt en bred vifte af åndvidenskabelige kilder i undervisningen. Vi glæder os til at se dig.

 

DEN ATMISKE HEMMELIGHED

Et af teosofiens mange mysterier fortæller om det atmiske legeme. Det siges, at den guddommelige vilje udstrømmer fra dette legeme og bevæger sig gennem menneskets planer for at udføre et sjæleligt tjenestearbejde.  Men hvad betyder det? I denne weekend vil vi undersøge og besvare spørgsmål omkring vort atmiske legeme. Hvilken placering og hvilket formål har det? Kan vi finde en port ind til det?
Vi vil bevæge os dybere ind i det atmiske univers ved hjælp af astrologien og se hvilken betydning Melkezidek har. Melkezidek er navnet på et præsteskab, nævnt første gang i Enoks bog, og som byder på en række okkulte trosmysterier. Hvad med Sanat Kumara, hvis opgave er at nedsænke Shamballah-kraften til menneskeheden og derved sætte det mentale legeme i gang? Hvor finder vi den opgave i vores atmiske legeme, som er ment til at skabe begyndelsen til Syntesens Avatar, der skal tage det bedste fra fortiden og det brugbare fra fremtiden, således at vi kan anvende det i nutiden?
Blevet nysgerrig? Ja, der er ingen tvivl om at den atmiske hemmelighed giver lejlighed til åbenbaring og forundring, og nu får du muligheden for at bruge en weekend med dette særdeles interessante emne. Vi glæder os til at se dig.
Til weekenden vil der blive gjort brug af en bred vifte af åndsvidenskabelige kilder, samt meditation.

Mennesket et 3-dimensionelt væsen af lys

Hvis menneskeheden skal imødekomme fremtiden, måske ligefrem overleve den, må en forvandling ske indeni os. Vi må stræbe efter det godes fremskridt – ikke for fremskridtets skyld alene – men fordi vi ønsker at nå ind til vort guddommelige selv og derved skabe en forståelse for vor eksistens.

Et menneske består af et fysisk, et astralt og af et mentalt legeme og i disse legemer findes umådelig mange udviklingsmuligheder, som både kan skabe glæde og lys i dit liv og som også kan forsinke og begrænse meget. 

Nu får du muligheden for at deltage i en spændende weekend, hvor vi vil undersøge de forskellige legemers udfordringer og se hvordan du kan blive et mere oplyst menneske. Der vil blive trukket en linje ind til astrologiens verden, hvor vi ved hjælp af dit stjernetegn vil åbne op for en skattekiste af inspiration. 

Derudover vil vi i løbet af weekenden besvare forskellige spørgsmål, hvad angår legemerne f. eks: Hvordan håndterer du blændværket i dit astrale legeme og ikke mindst i dit begær? Hvad ligger der i, når visse forfattere hævder, at telepati vil blive den nye tids kommunikationsmetode? Hvordan kan det være, og hvis det er tilfældet, hvorledes opbygger vi en telepati, der virker blandt menneskeheden? Når der indtræffer en forandring i vore legemer, hvordan kan det være, at vi reagerer så forskelligt fra hinanden? Jo, spørgsmålene er mange.

Kom og vær med til at tage den modige beslutning at gøre op med dit indre blændværk for så at se verden fra en anderledes og mere forfriskende vinkel. Det kan kun blive en tand for interessant.

Intuition og årsag

Er du klar til en spændende weekend, hvor nøgleordet er intuitionens skjulte dimension? Når vi spørger os selv eller vore venner: ”Hvad er meningen med mit liv?”, ”Hvorfor er jeg til?” sender vi en besked til vore indre mekanismer, at vi ønsker en dybere kontakt med vores intuition. Men hvad er intuition egentlig? Hvor finder vi den midt i al det esoteriske virvar?

Nu får du muligheden for at deltage i en magisk rejse ind i dig selv. Vi finder intuitionen lagret i vort buddhiske legeme; her lærer vi forståelsen til at kunne træffe de nødvendige valg i livet. Intuition er med andre ord en slags skelneevne, der hentyder til en skjult sammenhæng i universet og derved vores liv.

Vi vil ved hjælp af åndsvidenskaben, astrologien og meditationsøvelser undersøge dybere hvad intuitionen indebærer. Hvilke opstegne mestre regerer i dette legeme? Hvordan kan vi transmittere strålekvalitet og visdom ned i vores hverdag og være med til at skabe en mere oplyst verden?

Der er lagt op til en særlig weekend i Merkur og Neptuns selskab, og for at gøre den yderligere interessant og personlig for dig – husk dit horoskop eller dine fødselsdata. Vi glæder os til at se dig.

Julens retræte over de 7 stråler

Vi stiller ind på hvordan de syv stråle-typer møder julen eller indvielsen.

DK har givet os syv stråler til forståelsen af hvordan sjælen vandrer over flere liv. Vi følger vejen gennem meditation på strålerne og forsøger at få et overblik over hvordan sjælen stimulerer.

Vi ser på personlighedens begyndelse ind på bevægelige kors, hvor vi lægger vægt/højsæde på de fysiske værdier.

Så sættes krisen ind som redskab, hvor den anden stråle i solsystemet nu stimulerer det faste kors og fører sjælen frem under påvirkning af denne. Her har vi dobbeltlivet som udspiller sig vildt på forskellige måder på strålerne. Gennem første og anden indvielse fortsætter vi gennem tredje indvielse og møder her nu det kardinale kors som også kaldes første indvielse af Hierarkiet.

Vi bruger en bred vifte af esoteriske retninger for at få overblik. Meditation er en del af meditationen, og kendskab er en forudsætning. 

Hverdagens og kristendommens ritualer og symboler

Et weekend kursus om den esoteriske betydning af ritualer og symboler                                

Vi vil prøve at gå dybere ind i den gamle symbolik og de gamle ritualer. Vi starter i kristendommen og går videre til kirkebygningens symbolik. Der vil vi se på hvad vi kan aflæse i  bygningernes arkitektur og deres beliggenhed. Derefter ser vi på messen og dens ritualer, her vil jeg tage bl.a. astrologien til hjælp.

Et sidste tema denne weekend er blodmysteriet og Kristi legeme, samt symbolik i forhold til dåb, konfirmation og vielse.

Dette weekendkursus er for dem der ønsker at gå bag om symbolerne, og ønsker at få en indre forståelse af de symboler vi  møder i vores hverdagen. F.eks. ser vi tit billede af Det Hvide Hus med dets store søjler. Hvad betyder de?

Meditation og tjeneste er del af kursus.

 

De 7 strålers ønske for forståelse

Velkommen til tre spændende dage, der vil handle om de syv stråler. For at forstå redskaberne omkring strålerne vil vi begynde med en gennemgang af den esoteriske psykologi.  På den måde får du muligheden for at opsamle en vis mængde viden, som du kan tage til dig og omvende til din egen fordel, til din egen forståelse. Lærdommen om de syv stråler kan være omfattende og kompliceret, men gennem bl.a. visualiseringsøvelser vil du komme i stand til at opleve glimt af din strålesammensætning – glimt, som vil inspirere dig videre.

Adskillige lærde, f.eks. Alice A. Bailey (under Djwal Kuhls vejledning) og Lucille Cedercrans har forklaret deres visioner omkring strålernes virkning – forklaringer, som kan hjælpe os med at forstå mekanismerne. De syv stråler kaldes også de syv typer for sjæle, som higer efter at blive bragt ind i lyset for at forstå sin oprindelse. Trods for de er syv forbliver de dog i en strøm, der arbejder med kvaliteter som vilje, kærlighed og intelligens. De arbejder særskilte, men fungerer stadigt som et samlet væsen, som du ikke kan skille ad.    

Vi vil, med hjælp fra astrologien, sætte fokus på vore legemer i horoskopet og se om de afslører nogen mulige stråleplaceringer. Efter at have arbejdet med udgangspunktet: Strålerne set fra en personlig vinkel, vil vi udvide fokus og koncentrere os om strålernes placering rundt i verden. Kan dit fødelands eller ligefrem din fødebys stråle supplere med viden til din livsopgave og fortælle hvordan dine legemer er opbygget? Hvor befinder de syv chakraer i verden sig og hvordan kommer de syv stråler til udtryk gennem disse? Spørgsmålene og hemmelighederne er mange og der er lagt op til spændende opdagelser, som vil inspirere og motivere dig til at arbejde videre med dig selv og dine indre kræfter. Kom og vær med.     

Sjælens mysterium

Et weekendkursus for dig, der ønsker at omsætte den esoteriske lære i indre oplevelser i praksis. Denne weekend arbejdes der med verdenstjenergruppens ti sædgrupper, og vi prøver via meditation at åbne for den levende strøm fra den nye verdenstjenergruppe. Og på denne måde prøver vi at finde vores sjæls plads i dette arbejde på jorden og på de indre planer. Der bliver en introduktion til de syv strålers veje til indvielses- og personlighedens forvandling gennem personlighedsstrålen og sjælsstrålen, arbejde gennem nærværelsens engel og dennes arbejde med tærskelvogteren. Dette bliver den teoretiske del, der veksles mellem meditationsøvelser og teori. Vi vil prøve at arbejde som gruppe og lægger vægt på erfaringer og oplevelser, som gruppen har.

Den teosofiske grundskole

Vi går ind i teosofiens store verden, og forsøger at dække mange af dens aspekter, som kan være følgende emner: Skabelsen, involution, evolution, karma, reinkarnation og bevidsthedsudvikling samt kirken i fremtiden, psykologi, healing, drømme og de syv stråler. Kosmologi, modstandskræfter, de syv mennesketyper, den indre verdens styrelse, verdenstjeneste og englehierarkierne. Livet og døden, auraer, chakraer og psykiske evner.

Julekursus – Sjælens indre Lotus eller Lotusens indre lys


 

Nu får du muligheden for at tilbringe julen med et spændende kursus, hvor sjælens indre natur og treenighed er nøgleordene. Vi vil gennemgå astrologien og se om nogen af de magiske triangler i horoskopet kan knyttes ind i den gyldne Lotus. Lotusen er mere end blot en hellig åkande - den er også kendt som et okkult symbol for menneskets væren og dets tre legemer, og ifølge teosofien bærer vi alle på en tolvbladede Lotus inde i os.

 

Vi vil på kursuset sammenligne dit horoskop med Lotusens hemmeligheder og sætte de fire verdenshjørner i forhold til kundskab, visdom, offer og syntese – kodeord, som tilhører Lotusens arbejde. I den forbindelse vil vi også undersøge Solenglens betydning i forhold til de tolv Lotusblade og derved dens arbejde med kosmos. Kan vore planeter afsløre hemmeligheder om de tolv blade i Lotusen? Kan planeterne og de astrologiske huse fortælle os om hvor i Lotusen, vi er ment til at udvikle os? Til slut for at få en større indre forståelse af Lotusen, vil vi gøre brug af meditationsøvelser og se hvad vor egen sjæl ønsker at åbenbare for os.

 

For at vi kan gøre kursuset mere personligt for dig - husk at medbringe relevante oplysninger omkring dit horoskop. Ønsker du at deltage, er det en fordel, at du kender til åndsvidenskabens dybere begreber, samt meditation. Vi glæder os til at se dig. Må din indre Lotus udfolde sig!

Hvad er din personlighedsstråle? 11

Velkommen til et spændende teosofikursus, hvor vi vil arbejde med vores personlighed – nærmere hvilke stråler vi lader os påvirke af. Lærdommen om de syv stråler er et særdeles interessant studie, der kan være med til at inspirere din hverdag. Vi vil gøre brug af astrologi, når vi skal undersøge hvilke vibrationer og kvaliteter vi lever med i vores daglige liv. Hvordan forholder vi os til områder som vilje, visdom og aktivitet, når vi er kommet i kontakt med vores ego?

Når du har fundet ud af hvilken personlighedsstråle du har, vil det være som at åbne låget til en skattekiste. Strålen fortæller meget om hvordan dine relationer til omverdenen er, f.eks. hvordan reagerer du overfor din familie, dine venner og kollegaer i visse situationer. Hvis du ønsker at lære mere om dig selv på et spirituelt plan, er dette kursus en god inspiration for dig.

Der vil blive brugt meditations- og visualiseringsøvelser, samt musik til kurset. Musik har den enestående egenskab at kunne fortælle os om vores forskellige personlighedsstråler. Tænk over det – hvilken slags musik nyder du at lytte til? For at gøre undervisningen så personligt som muligt – husk at medbringe dit horoskop. Dine fødselsdata fortæller meget om din strålekombination. Vel mødt!

 

Når livet er en kombination af synteser

Kan du som menneske, i et koncentreret øjeblik, være i stand til at opleve en erkendelse, som leder dig til en dybere kontakt med dig selv - en sjælskontakt om du vil? Måske gør erkendelsen, at du forstår din fortid bedre og hvordan den førte til din nutid, således du tænker anderledes i fremtiden. Og alt, denne erkendelse krævede, var et brudstykke af viden, som blev leveret til dig på det rette tidspunkt og under de rette omstændigheder.

Synteser er bemærkelsesværdige og gådefulde. De annoncerer sjældent deres ankomst på forhånd.  Du hører om dem i forskellige sammenhænge f.eks. indenfor kemi, psykologi og spiritualitet. Ofte har man forskellige opfattelser, hvornår en syntese har fundet sted og hvad den krævede. Synteser er sommetider nemme at afsløre, fordi de er synlige og målbare. Tag f.eks. kemiens verden: Kombiner ilt og brint, og du får vand – det er en reaktion, du kan udforske dig frem til. Indenfor åndsvidenskaben er sådan en reaktion knap så synlig. Du hører et brudstykke af viden, måske til et foredrag, under en meditation eller mens du læser en bog, og pludselig forstår du noget, som længe har givet klang inde i dig, men du har indtil videre aldrig forstået hvorfor. Hvad denne nye forståelse vil betyde på langt sigt, er op til dig at handle på, da det kommer an på hvilke valg, du vil tage fremover. Men synteser er noget, vi oplever dagligt i forskellige former, størrelser og bevidsthedstrin. De behøver ikke være en kæmpestor revolutionerende opdagelse, som ændrer verden. De kan også være små stærke glimt af indre forståelser, som beriger dit liv og som giver brændstof til en dybere hjælp på din personlige udviklingsvej.

Discipelskab i den nye tidsalder

Vandbærerens tidsalder nærmer sig, og for dig, der spekulerer over, hvad dette mon indebærer, kommer nu en spændende mulighed for at arbejde med Alice A. Baileys bog: ”Discipelskab i den nye tidsalder”.

Over en række dage vil vi give et godt indblik i en ashrams arbejdsmetoder, og finde ud af hvor vigtigt gruppearbejde er. Kan du som et menneske finde og deltage i gruppebevidstheden, og stadig beholde dit individuelle præg? Vi arbejder med de ti sædgrupper, som disciplen opfordres til at træde ind i, for at gennemskue styrker og svagheder i sine legemers indbyrdes strålerelationer.

Vi vil forsøge at arbejde os gradvist ind på kursen mod en ashrams midte, hvor nye og ukendte muligheder venter. Måske finder vi ud af, at livets opgave er mere uselvisk og enkel, end vi først antager.

Vær med til at skabe en spændende oplevelse, hvor du har muligheden for at lære noget nyt om dig selv og andre. Med ”Discipelskab i den nye tidsalder” vil du komme til at se dit liv fra en anden vinkel og få noget inspirerende nyt at tænke over.

Sjælens indre Lotus

Nu får du muligheden for et spændende kursus, hvor sjælens indre natur og treenighed er nøgleordene. Vi vil gennemgå astrologien og se om nogen af de magiske triangler i horoskopet kan knyttes ind i den gyldne Lotus. Lotusen er mere end blot en hellig åkande - den er også kendt som et okkult symbol for menneskets væren og dets tre legemer, og ifølge teosofien bærer vi alle på en tolvbladede Lotus inde i os.  

Vi vil på kursuset sammenligne dit horoskop med Lotusens hemmeligheder og sætte de fire verdenshjørner i forhold til kundskab, visdom, offer og syntese – kodeord, som tilhører Lotusens arbejde. I den forbindelse vil vi også undersøge Solenglens betydning i forhold til de tolv Lotusblade og derved dens arbejde med kosmos. Kan vore planeter afsløre hemmeligheder om de tolv blade i Lotusen? Kan planeterne og de astrologiske huse fortælle os om hvor i Lotusen, vi er ment til at udvikle os? Til slut for at få en større indre forståelse af Lotusen, vil vi gøre brug af meditationsøvelser og se hvad vor egen sjæl ønsker at åbenbare for os.

For at vi kan gøre kursuset mere personligt for dig - husk at medbringe relevante oplysninger omkring dit horoskop. Ønsker du at deltage, er det en fordel, at du kender til åndsvidenskabens dybere begreber, samt meditation. Vi glæder os til at se dig. Må din indre Lotus udfolde sig!

2. Indvielse og discipelskab

Kurset er for dig, der ønsker at få en dybere forståelse af den anden indvielse, og prøverne, samt udfordringer, denne proces medfører.

Begynderpunktet er den første indvielse, og herfra følger vi de syv strålers vej frem til den anden. Vi ser på udfordringerne omkring centrene: Solar plexus og hjerte, og hvilke, der hører med i de forskellige kategorier af discipelskaber.

Vi henter inspiration fra den virkelige verden og ser på personer, der har taget indvielsen, og hvilke prøver, de kom ud for i deres liv. Informationerne kan måske kaste lys over hvad, der venter os.

På kurset vil vi endvidere bruge tid på hver enkel deltager (hvis man har lyst) ved at kombinere det astrologiske soltegn og klarsyn, for at finde frem til hvilke prøver og energier, der omgiver deltagerens liv.

Meditation er en selvfølge på kursuset, så erfaring med dette er en fordel

1. og 2. Indvielse samt discipelskab

Kursuset er for dig, der ønsker at få en dybere forståelse af den første og anden indvielse, og prøverne, samt udfordringer, denne proces medfører.

Begynderpunktet er den første indvielse, og herfra følger vi de syv strålers vej frem til den anden.
Vi ser på udfordringerne omkring centrene: For eks. Solar plexus og hjerte, og hvilke, der hører med i de forskellige kategorier af discipelskaber.

Vi henter inspiration fra den virkelige verden og ser på personer, der har taget indvielsen, og hvilke prøver, de kom ud for i deres liv. Informationerne kan måske kaste lys over hvad, der venter os.

På kursuset vil vi endvidere bruge tid på hver enkel deltager (hvis man har lyst) ved at kombinere det astrologiske soltegn. for at finde frem til hvilke prøver og energier, der omgiver deltagerens liv.

Meditation er en selvfølge på kursuset, så erfaring med dette er en fordel.

Hvad er sjælen

Et Teosofisk kursus om sjælen og dens forhold til legemerne.

Mange taler om sjælen, men hvad er det?

Dette er et kursus om, hvordan man kan komme i forbindelse med eller styrke kontakten til sjælen, og forbindelsen med vore andre legemer, så som mentallegemet, astrallegemet, det fysiske legeme og personligheden. Vi kan stille spørgsmål som: ”Er det den Indre Vejleder og i så fald, hvad kan den vejlede om?”

Kan den åbne op til noget, så som Verdenstjenergruppen – den gamle verdenstjenergruppe og den nye verdenstjenergruppe (herunder de 10 sædgrupper), og forholdet til de indre grupper og Ashrammer - her trækkes læren om De syv Stråler med ind. Vi prøver også at se, om astrologien kan bruges til at fortælle om sjælens muligheder i dette liv. Så har du et Horoskop på transperant, så tag det med – vi når ikke alle.

Meditationsøvelser er en del af kurset.

De syv stråler

Videnskaben om de syv stråler er en vigtig brik i forståelsen af teosofien. Strålerne går igen indenfor mange grene af åndsvidenskaben, enten som grundenergier eller de syv skabelsesdage. Strålerne anvendes også meget i den esoteriske psykologi, der er porten indtil den esoteriske astrologi. I den esoteriske psykologi sættes mennesket ind i den store sammenhæng med solsystemet og planeter, og dette giver et langt større overblik over vores udvikling. Vi kommer ind på Det store hvide broderskab og sætter dets medlemmer i forbindelse med strålerne. Derefter ser vi på, hvilke stråler der påvirker vores legemer. Hvis du har et strålekort, så tag det med. Derefter kigger vi på strålerne i forhold til chakracentrene. Endvidere ser vi på landenes personligheds- og sjælsstråle. Weekenden byder også på musik, som tilhører hver af de syv stråler.

Videnskaben om det skjulte

- om esoterisk psykologi og de syv stråler
Sjælelivet udgør et vigtigt afsnit og indbefatter sjælelivets syv love og sjælskontrol. I studiegruppen arbejder vi med de syv metoder til integration af personligheden, som kan være et velfungerende instrument for sjælens energi. De mange psykologiske problemer, der kan opstå i en integrationsproces og på en udviklingsvej, såsom kriser, de psykiske evner, menneskets drømmeliv mm. belyses, for at bibringe de studerende et redskab til en bedre forståelse for sig selv og de omgivelser, vi lever i.

Kommende arrangementer


QIBEL - EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH i Århus 4 - 8

17. aug 2019 @10:00 - 17:00

Sted: Inspirations forening Århus


Enoks hemmeligheder Århus 4 - 4

17. aug 2019 @10:00 - 17:00

Sted: Inspirations forening Århus


ATTITUDE-ASTROLOGI København 7. weekend

24. aug 2019 @10:00 - 17:00

Sted: Teosofisk Forening København


QIBEL - EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH i Århus 5 - 8

05. okt 2019 @10:00 - 17:00

Sted: Inspirations forening Århus


ATTITUDE-ASTROLOGI København 8. weekend

12. okt 2019 @10:00 - 17:00

Sted: Teosofisk Forening København


Esoterisk uddannelse Tema 2019: Engle i Auraen

25. okt 2019 @15:00 - 15:00

Sted: Den Gyldne Cirkel


QIBEL - EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH i Århus 6 - 8

16. nov 2019 @10:00 - 17:00

Sted: Inspirations forening Århus


QIBEL - EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH i Århus 7 - 8

04. jan 2020 @10:00 - 17:00

Sted: Inspirations forening Århus


QIBEL - EN SKOLE I HERMETISK KABBALAH i Århus 8 - 8

07. mar 2020 @10:00 - 17:00

Sted: Inspirations forening Århus

Kontakt

Ønsker du en clairvoyance eller en horoskoptydning hos mig, bedes du ringe eller skrive til Hanne, som passer min private kalender.
Tlf.: +45 3155 1340
E-mail