Jule debat

Første del af oplægget vil forsøge at sætte spørgsmål ved juleevangeliet. Jomfru Maria, Josef, de tre vise mænd, Betlehem og lignende – Er disse symboler på en større kosmisk sammenhæng? Er der en væsentlig betydning, at Jesu fødsel ligger den 24. december og ikke på en anden dato i året? Jesu fødes i december måned – Kan Stenbukken, det astrologiske tegn, hjælpe med at frembringe en større forståelse for julens dybere mening?

Med udgangspunkt i Grundtvigs salme, ”Dejlig er den himmel blå”, vil anden del diskutere betydningen af symbolikken, som forekommer i denne. Hvilke symboler forekommer der overhovedet i salmen og er disse lige så aktuelle og fremtrædende nu, som da Grundtvig skrev den eller er vi blevet bedre til at gennemskue dem gennem årene?

Tredje del af debatten vil forsøge at sætte spørgsmål til symbolerne, som dukker op ved juletid, f.eks. grantræet og julebukken o.a. Hvilke kosmiske kræfter inspirerer særligt ved ceremonien? Hvorfor forberedes julen med fire adventssøndage? Er engle og nisser tættere på os ved juletid? Og varer julen lige til påske?  

Lydoptagelser og kursusmaterialer

mp3 downloadpdf download

Download kursusoptagelserne her

Kontakt

Ønsker du en clairvoyance eller en horoskoptydning hos mig, bedes du ringe eller skrive til Hanne, som passer min private kalender.
Tlf.: +45 3155 1340