Hvad er pinsen?

Et foredrag der følger apostlene gennem ”Apostlenes gerninger” kap. 1 og 2 belyst igennem åndsvidenskaben.

Ifølge åndsvidenskaben er der mange gode symboler i ”A. G.” i kap. 1 og 2 – lad os se på nogle få symboler derfra. Hvilken indvielse tales der om? Og hvad type krop er det, han besøger sine disciple i? Hvem er beboerne i Jerusalem? – ja hvad er Jerusalem?

Ild og åndelig vejledning gennem ild, hvad kunne det være ifølge åndsvidenskaben?

Dette er kun et lille billede af de symboler vi tager fat på, i løbet af denne formiddag.

Min baggrund for foredraget er mange års arbejde med Teosofi, Antroposofi, Kabbala, Martinus, ritualer, Astrologi og Tarot.

Lydoptagelser og kursusmaterialer

mp3 downloadpdf download

Download kursusoptagelserne her

Kontakt

Ønsker du en clairvoyance eller en horoskoptydning hos mig, bedes du ringe eller skrive til Hanne, som passer min private kalender.
Tlf.: +45 3155 1340