Grundkursus i Universelle forhold

To weekender med esoterisk astrologi

Mens sjælsriget sænker sig ind i menneskeheden og introducerer den åndsvidenskabelige impuls står astrologien overfor en ny videreudvikling af en større sjælsforståelse – en forståelse, hentet fra Alice A. Bailey. Nu får du muligheden for over to weekender at få en introduktion i den nye sjælsastrologi.

Vi vil se ind i nøglerne, som Djwal Khul har givet os, de være sig: solen, månen og ascendenten. Nøglerne er hovedstenene i den nye astrologi, idet solen repræsenterer personligheden; månen fortiden og ascendenten sjælens mål. Når disse tre nøgler sættes overfor den teosofiske arbejdstavle, skabes hurtigt et billede af dine livsopgaver, derfor bruger vi en del tid på introduktionen for at blive fortrolige med hvordan tegnene er kombineret ind i menneskets syv legemer.

På kursuset vil vi også bruge meditation og indlevelsesevne for at blive yderlige fortrolige med de syv planer i den teosofiske arbejdstavle, så der vil blive sat tid af til at høre på oplevelserne, vi forskellige har, fra vore indre rejser – så vi lærer de syv planer at kende, såvel fra det ydre til det indre.

Endvidere arbejder vi med en esoterisk gennemgang af de tolv stjernetegn og deres relationer med de store centre i Kosmos. Vi ser også på deres forhold til de syv stråler, samt videreføringen gennem planeterne. Her ser vi ind på sjælens arbejde gennem Herkules arbejder, hvor sjælen udfordrer personligheden. Vi arbejder videre med tegnenes forhold til de planetariske centre, som er Shamballa, hierarkiet og menneskeheden.

Forudsætninger for deltagelse af kursuset er: erfaring med meditation/lystjeneste, kendskab til teosofiske begreber, samt lysten til at lære noget nyt. Det vil være en hjælp for dig selv, hvis du medbringer data på nogle venner, familiemedlemmer, samt dig selv. Data er: navn, dato, tidspunkt og sted. Ved at medbringe førnævnte oplysninger har vi en større mulighed for at give dig en dyb, personlig oplevelse som du også kan bruge, når forløbet er overstået.

Lydoptagelser og kursusmaterialer

mp3 downloadpdf download

Download kursusoptagelserne her

Kontakt

Ønsker du en clairvoyance eller en horoskoptydning hos mig, bedes du ringe eller skrive til Hanne, som passer min private kalender.
Tlf.: +45 3155 1340