En pilgrimsrejse til Jerusalem

Jerusalem bliver sommetider bruger som et andet navn for vort kausallegeme, porten til vort højere selv. Vi vil denne aften fordybe os i sjælens verden og forsøge at føle nogle af vejene, som sjælen har gennemgået, for eksempel de ti udviklingsgrupper, porte, som Jorden har stillet til rådighed for os. Endvidere arbejder vi med det planetariske system, anvendt af Jorden og Venus i vort solsystem, som benyttes til bevidsthedsudvikling, eller indvielse med et andet ord. Yderligere omhandler foredraget de syv kosmiske veje, hvor vi vil forsøge at bringe en forståelse frem af andre veje, Sol-logos kan tilbyde.

Lydoptagelser og kursusmaterialer

mp3 downloadpdf download

Download kursusoptagelserne her

Kontakt

Ønsker du en clairvoyance eller en horoskoptydning hos mig, bedes du ringe eller skrive til Hanne, som passer min private kalender.
Tlf.: +45 3155 1340