Den store rejse

Myten om Livets Træ er en myte om menneskets indvielser gennem alle tider i de dybere mysterier. Livets Træ, med dets ti hellige aspekter, kan ses som et forbindelsesled mellem mikrokosmos, hvilket vil sige mennesket, og makrokosmos, hvilket vil sige Gud manifesteret i naturen.
Den letteste måde at trænge ind i Livets Træs vidunderlige struktur på er, hvis vi hele tiden så intens som muligt betragter billedet af det. Men til en virkelig forståelse af det når vi først. Hvis vi tilegner os det så meget, at vi til enhver tid kan se det for os. Da først åbner den skjulte visdom sig for vore åndelige øjne, og vi finder nye tilslutninger og forklaringer, som vi så lærer at overføre, ikke kun til vor åndelige udvikling, men også uden vanskelighed som leveregler, rettesnore og overraskende henvisninger til vor dagligdag.
De ti hellige aspekter er forbundet til hinanden ved hjælp af 22 stier eller veje. Det er dette billede, der ligger til grund for Livets Træ og som i virkeligheden forsøger at forbinde vort håndgribelige univers med en “umanifesteret” Guddom og vise vej til en åndelig udvikling. De ti aspekter fremkom ved Guds åbenbaring ud af sig selv og de ligger til grund for universets opbygning og menneskets natur, der begge er skabt i Guds billede. De er de drivende kræfter i universet og de impulser, der driver mennesket fremad. Livets Træ viser os med andre ord forbindelsen mellem menneskets fysiske verden og det Guddommelige. Det er muligt for mennesket at stige op gennem Træets stier og til sidst opnå en forening med det Guddommelige.
Vi vil på kursuset først gennemgå de historiske aspekter bag myten om Livets Træ og dernæst lave en kort gennemgang af hver enkelt af de ti aspekter og 22 stier eller veje.

Lydoptagelser og kursusmaterialer

mp3 downloadpdf download

Download kursusoptagelserne her

Kontakt

Ønsker du en clairvoyance eller en horoskoptydning hos mig, bedes du ringe eller skrive til Hanne, som passer min private kalender.
Tlf.: +45 3155 1340