2. Indvielse og discipelskab

Kurset er for dig, der ønsker at få en dybere forståelse af den anden indvielse, og prøverne, samt udfordringer, denne proces medfører.

Begynderpunktet er den første indvielse, og herfra følger vi de syv strålers vej frem til den anden. Vi ser på udfordringerne omkring centrene: Solar plexus og hjerte, og hvilke, der hører med i de forskellige kategorier af discipelskaber.

Vi henter inspiration fra den virkelige verden og ser på personer, der har taget indvielsen, og hvilke prøver, de kom ud for i deres liv. Informationerne kan måske kaste lys over hvad, der venter os.

På kurset vil vi endvidere bruge tid på hver enkel deltager (hvis man har lyst) ved at kombinere det astrologiske soltegn og klarsyn, for at finde frem til hvilke prøver og energier, der omgiver deltagerens liv.

Meditation er en selvfølge på kursuset, så erfaring med dette er en fordel

Hverdagens og kristendommens ritualer og symboler

Et weekend kursus om den esoteriske betydning af ritualer og symboler                                

Vi vil prøve at gå dybere ind i den gamle symbolik og de gamle ritualer. Vi starter i kristendommen og går videre til kirkebygningens symbolik. Der vil vi se på hvad vi kan aflæse i  bygningernes arkitektur og deres beliggenhed. Derefter ser vi på messen og dens ritualer, her vil jeg tage bl.a. astrologien til hjælp.

Et sidste tema denne weekend er blodmysteriet og Kristi legeme, samt symbolik i forhold til dåb, konfirmation og vielse.

Dette weekendkursus er for dem der ønsker at gå bag om symbolerne, og ønsker at få en indre forståelse af de symboler vi  møder i vores hverdagen. F.eks. ser vi tit billede af Det Hvide Hus med dets store søjler. Hvad betyder de?

Meditation og tjeneste er del af kursus.

1. og 2. Indvielse samt discipelskab

Kursuset er for dig, der ønsker at få en dybere forståelse af den første og anden indvielse, og prøverne, samt udfordringer, denne proces medfører.

Begynderpunktet er den første indvielse, og herfra følger vi de syv strålers vej frem til den anden.
Vi ser på udfordringerne omkring centrene: For eks. Solar plexus og hjerte, og hvilke, der hører med i de forskellige kategorier af discipelskaber.

Vi henter inspiration fra den virkelige verden og ser på personer, der har taget indvielsen, og hvilke prøver, de kom ud for i deres liv. Informationerne kan måske kaste lys over hvad, der venter os.

På kursuset vil vi endvidere bruge tid på hver enkel deltager (hvis man har lyst) ved at kombinere det astrologiske soltegn. for at finde frem til hvilke prøver og energier, der omgiver deltagerens liv.

Meditation er en selvfølge på kursuset, så erfaring med dette er en fordel.

De 7 strålers ønske for forståelse

Velkommen til tre spændende dage, der vil handle om de syv stråler. For at forstå redskaberne omkring strålerne vil vi begynde med en gennemgang af den esoteriske psykologi.  På den måde får du muligheden for at opsamle en vis mængde viden, som du kan tage til dig og omvende til din egen fordel, til din egen forståelse. Lærdommen om de syv stråler kan være omfattende og kompliceret, men gennem bl.a. visualiseringsøvelser vil du komme i stand til at opleve glimt af din strålesammensætning – glimt, som vil inspirere dig videre.

Adskillige lærde, f.eks. Alice A. Bailey (under Djwal Kuhls vejledning) og Lucille Cedercrans har forklaret deres visioner omkring strålernes virkning – forklaringer, som kan hjælpe os med at forstå mekanismerne. De syv stråler kaldes også de syv typer for sjæle, som higer efter at blive bragt ind i lyset for at forstå sin oprindelse. Trods for de er syv forbliver de dog i en strøm, der arbejder med kvaliteter som vilje, kærlighed og intelligens. De arbejder særskilte, men fungerer stadigt som et samlet væsen, som du ikke kan skille ad.    

Vi vil, med hjælp fra astrologien, sætte fokus på vore legemer i horoskopet og se om de afslører nogen mulige stråleplaceringer. Efter at have arbejdet med udgangspunktet: Strålerne set fra en personlig vinkel, vil vi udvide fokus og koncentrere os om strålernes placering rundt i verden. Kan dit fødelands eller ligefrem din fødebys stråle supplere med viden til din livsopgave og fortælle hvordan dine legemer er opbygget? Hvor befinder de syv chakraer i verden sig og hvordan kommer de syv stråler til udtryk gennem disse? Spørgsmålene og hemmelighederne er mange og der er lagt op til spændende opdagelser, som vil inspirere og motivere dig til at arbejde videre med dig selv og dine indre kræfter. Kom og vær med.     

Hvad er sjælen

Et Teosofisk kursus om sjælen og dens forhold til legemerne.

Mange taler om sjælen, men hvad er det?

Dette er et kursus om, hvordan man kan komme i forbindelse med eller styrke kontakten til sjælen, og forbindelsen med vore andre legemer, så som mentallegemet, astrallegemet, det fysiske legeme og personligheden. Vi kan stille spørgsmål som: ”Er det den Indre Vejleder og i så fald, hvad kan den vejlede om?”

Kan den åbne op til noget, så som Verdenstjenergruppen – den gamle verdenstjenergruppe og den nye verdenstjenergruppe (herunder de 10 sædgrupper), og forholdet til de indre grupper og Ashrammer – her trækkes læren om De syv Stråler med ind. Vi prøver også at se, om astrologien kan bruges til at fortælle om sjælens muligheder i dette liv. Så har du et Horoskop på transperant, så tag det med – vi når ikke alle.

Meditationsøvelser er en del af kurset.

Sjælens mysterium

Et weekendkursus for dig, der ønsker at omsætte den esoteriske lære i indre oplevelser i praksis. Denne weekend arbejdes der med verdenstjenergruppens ti sædgrupper, og vi prøver via meditation at åbne for den levende strøm fra den nye verdenstjenergruppe. Og på denne måde prøver vi at finde vores sjæls plads i dette arbejde på jorden og på de indre planer. Der bliver en introduktion til de syv strålers veje til indvielses- og personlighedens forvandling gennem personlighedsstrålen og sjælsstrålen, arbejde gennem nærværelsens engel og dennes arbejde med tærskelvogteren. Dette bliver den teoretiske del, der veksles mellem meditationsøvelser og teori. Vi vil prøve at arbejde som gruppe og lægger vægt på erfaringer og oplevelser, som gruppen har.

De syv stråler

Videnskaben om de syv stråler er en vigtig brik i forståelsen af teosofien. Strålerne går igen indenfor mange grene af åndsvidenskaben, enten som grundenergier eller de syv skabelsesdage. Strålerne anvendes også meget i den esoteriske psykologi, der er porten indtil den esoteriske astrologi. I den esoteriske psykologi sættes mennesket ind i den store sammenhæng med solsystemet og planeter, og dette giver et langt større overblik over vores udvikling. Vi kommer ind på Det store hvide broderskab og sætter dets medlemmer i forbindelse med strålerne. Derefter ser vi på, hvilke stråler der påvirker vores legemer. Hvis du har et strålekort, så tag det med. Derefter kigger vi på strålerne i forhold til chakracentrene. Endvidere ser vi på landenes personligheds- og sjælsstråle. Weekenden byder også på musik, som tilhører hver af de syv stråler.

Den teosofiske grundskole

Vi går ind i teosofiens store verden, og forsøger at dække mange af dens aspekter, som kan være følgende emner: Skabelsen, involution, evolution, karma, reinkarnation og bevidsthedsudvikling samt kirken i fremtiden, psykologi, healing, drømme og de syv stråler. Kosmologi, modstandskræfter, de syv mennesketyper, den indre verdens styrelse, verdenstjeneste og englehierarkierne. Livet og døden, auraer, chakraer og psykiske evner.

Videnskaben om det skjulte

– om esoterisk psykologi og de syv stråler
Sjælelivet udgør et vigtigt afsnit og indbefatter sjælelivets syv love og sjælskontrol. I studiegruppen arbejder vi med de syv metoder til integration af personligheden, som kan være et velfungerende instrument for sjælens energi. De mange psykologiske problemer, der kan opstå i en integrationsproces og på en udviklingsvej, såsom kriser, de psykiske evner, menneskets drømmeliv mm. belyses, for at bibringe de studerende et redskab til en bedre forståelse for sig selv og de omgivelser, vi lever i.

Julekursus – Sjælens indre Lotus eller Lotusens indre lys


Nu får du muligheden for at tilbringe julen med et spændende kursus, hvor sjælens indre natur og treenighed er nøgleordene. Vi vil gennemgå astrologien og se om nogen af de magiske triangler i horoskopet kan knyttes ind i den gyldne Lotus. Lotusen er mere end blot en hellig åkande – den er også kendt som et okkult symbol for menneskets væren og dets tre legemer, og ifølge teosofien bærer vi alle på en tolvbladede Lotus inde i os.

Vi vil på kursuset sammenligne dit horoskop med Lotusens hemmeligheder og sætte de fire verdenshjørner i forhold til kundskab, visdom, offer og syntese – kodeord, som tilhører Lotusens arbejde. I den forbindelse vil vi også undersøge Solenglens betydning i forhold til de tolv Lotusblade og derved dens arbejde med kosmos. Kan vore planeter afsløre hemmeligheder om de tolv blade i Lotusen? Kan planeterne og de astrologiske huse fortælle os om hvor i Lotusen, vi er ment til at udvikle os? Til slut for at få en større indre forståelse af Lotusen, vil vi gøre brug af meditationsøvelser og se hvad vor egen sjæl ønsker at åbenbare for os.

For at vi kan gøre kursuset mere personligt for dig – husk at medbringe relevante oplysninger omkring dit horoskop. Ønsker du at deltage, er det en fordel, at du kender til åndsvidenskabens dybere begreber, samt meditation. Vi glæder os til at se dig. Må din indre Lotus udfolde sig!

  • 1
  • 2

Lydoptagelser og kursusmaterialer

mp3 downloadpdf download

Download kursusoptagelserne her

Kontakt

Ønsker du en clairvoyance eller en horoskoptydning hos mig, bedes du ringe eller skrive til Hanne, som passer min private kalender.
Tlf.: +45 3155 1340