Den store kosmiske plan for jorden

Djwal Kuhl har givet os muligheden for at forstå pilgrimsrejsen, som vi arbejder os igennem, for eksempel de ti sjælsstilstande og Jordens forvandling frem mod en indre stallare lysstation for de 49 solsystemer.

I foredraget kombinerer vi DK og Johannes-evangeliet og stiller spørgsmålet – var det Johannes Døberen, som først gav os et glimt af denne pilgrimsrejse, da han mente med ligningen om vingårdsbonden, der ansatte over hele dagen, og betalte det samme.
Kunne det tænkes at ligningen fortæller om sjælen, der kommer fra andre systemer og bidrager i Jordens udvikling? Og er der kun en lille gruppe, der har fulgt Jordens udvikling?

Yderligere vil vi i foredraget forsøge at sætte de tre store centre, Shamballa, Hierarkiet og menneskeheden ind i forhold til de store triangler, som vi kender fra esoteriske astrologi og healing.

Den nye verdensimpuls

Ifølge Tibetaneren er flere af mestrene i gang med hver sit projekt forskellige steder i verden, for eksempel Kina og Indien.
Hvad kan det betyde for verden? Hvilke idéer er sat i gang?

Vi vil i aften se ind i de ti sædgrupper og forsøge at give et bud på udviklingen frem til år 2012. Vil mestrene måske gøre brug af Plutos kraftfulde aspekter?

Pluto har en årrække rejst gennem Skyttens tegn, og vil omkring år 2008 gøre sin entré i Stenbukkens. Hvad kan vi forvente os af muligheder?

Den magiske forberedelse af en ny inkarnation

Et foredrag om reinkarnation, karma og de fire store kosmiske dåbsgaver.

Denne aften forsøger vi at følge sjælens rejse gennem det forberedende arbejde i de indre verdner inden inkarnationen, ved valget af forældre og den gruppe, vi inkarnerer os i. Vi ser på de fire store dåbsgaver, som tilkommer os: fødselsstedet, tidspunktet, datoen og valget af navn.

Vi forsøger også at bringe karma ind i sammenhængen. Karma er solsystemets største og mest gældende lov, som styrer reglen om årsag og virkning.

At vandre mod lyset

At tale om døden kan være et ømtåleligt emne for mange mennesker, mens andre ser den som en naturlig del af livet.

Nu får du muligheden for at udfordre dig selv og opleve åndsvidenskabens syn på livets måske største gåde: Dødsprocessen.

Hvordan forlader vi vort fysiske legeme? Hvilke sjælelige forberedelser sker der forinden og hvilke overgange må vores bevidsthed vandre igennem for at nå den astrale og mentale verden?

Er der jordiske forandringer i luften?

”Aktiver dit lyslegeme!” kan lyde som en mindre heldig replik fra en science fiction-film, men hvis vi skal følge Tibetaneren DK’s udsagn, vil emner som lysarbejde, synliggørelse af vore legemer og viljesaktivitet betyde mere og mere for menneskehedens fremtid. Vi bliver nødt til at lære os selv at kende, hvis vi ønsker at vide hvilken påvirkning vi har på hinanden og Jorden.  

Dette foredrag er for dig, der har gjort dig tanker om vores verdens udvikling. Måske har du fornemmet mentalt eller følelsesmæssigt, at der er forandringer i luften og syntes nu, at du har behov for inspiration, som kan forvandle din bekymring til begejstring for fremtidens mysterier.

Tibetaneren DK er en af de førende inspirationskilder indenfor det sjælelige arbejde, hvad angår forberedelser af verdensstore indvielser. Kom og vær med til en spændende aften, hvor vi vil lade Tibetaneren DK komme til orde og lade ham beskrive den store plan for Jordens udvikling. Meget kan man sige om dette emne, men der er i hvert fald lagt op til en tankevækkende aften.

Ritualer og Magi

Det er som om ordet eller begrebet, magi, har fundet en effektiv måde at komme på folks læber på.
Børn og unge taler om Harry Potter; de voksne diskuterer Da Vinci-Mysteriet, mens en tredje gruppe falder pladask for Ringenes Herre.

Det er som om at vi har fået en længsel efter at opleve magi, at se verden fra en anden side. Vi vil i aften gennemgå den skjulte magi, som når alt kommer til alt altid har eksisteret; folk har blot ikke ænset den nemlig den ceremonielle rituelle magi.

Vi ser den stærkt i kirkens regi, og vi vil undersøge magien bag ritualerne. Vil der f.eks. komme en forvandling i ritualerne og ceremonierne rundt om i verden, når vi for alvor træder ind i Vandbærerens tidsalder?

Med udgangs punkt i Kabbalah og åndsvidenskab.

Når det gode i livet møder modstand – hvad gør du så?

Kampen mellem det gode og det onde, lyset og mørket, har altid haft en særlig plads i menneskets bevidsthed. Fra barndommen hører vi om hekse og trolde, som ønsker at forhindre prinsen i at udføre sin heltemodige handling, så han kan få prinsessen og det halve kongerige. Helten og skurken bliver som regel altid meget fint stillet op, så vi ikke kan misforstå, hvem vi skal holde med. Men når vi bliver voksne og skal være modne og ansvarsfulde – hvordan gennemskuer vi så, hvad der er ”ondt” og hvad der er ”godt”?

Vi vil i dette foredrag undersøge menneskets lyse og mørke sjælskvaliteter, kaldet forandrings- og modstandskræfterne. Sjælen ønsker at forvandle sig til det mere oplyste, men modstandskræfterne vil gerne stagnere menneskets udvikling. Deres opgave er at forhindre den guddommelige idé, eller plan om du vil, i at udfolde sig åbent i os, således at vi begiver os længere væk fra den kollektive gruppebevidsthed og i stedet kun koncentrere om os selv.

Hvis du læser verdenshistorien, vil du kunne se mange eksempler på, hvordan modstandskræfter har været med til at bringe et menneske ned i de dybeste hjørner af dets væsen, hvordan de har forvrænget lyse idéer til egen vending, og i værste fald skabt separatisme og misbrug i menneskeheden.

Vær med til et spændende foredrag, der vil give dig stof til eftertanke. Find inspirationen til dine sjælelige forandringsmuligheder; vi fortjener alle at opleve vores indre, glade selvudfoldelse – så sæt smilet på og konfrontér dine modstandskræfter. Lad lyset brænde i mørket!

Med udgangs punkt i åndsvidenskab.

Indvielsesvejen (1. af 2 foredrag om indvielserne)

Et foredrag om discipelskab og 1. og 2. indvielse

Denne første aften om discipelskabet vil jeg prøve at give et lille indblik i Indvielseslæren og de livs kriser der opstår når sjælen går gennem Indvielsens portal og dermed gir en større lysindstrømning til personligheden.

Vi vil også denne aften se på de følger det giver når ”de stores øjne” hviler på os.

Mit udgangspunkt denne aften vil være åndsvidenskaben, astrologien og vore fire evangelier.

Indvielsesvejen (2. foredrag af 2 om Indvielsesvejen)

Et foredrag om ”Den Store Indvielse”

Den tredje Indvielse, bliver kaldt den første af de store indvielser.
Her starter det evige live som Jesus taler om i forklarelsen på bjerget. 

Denne aften vil jeg sætte denne indvielse sammen med ægteskabet, eller den feminine og maskuline krafts forening.

Jeg vil videre beskrive 4., 5., og 6. Indvielse, og en videre de 7 veje der åbner sig efter den 5. indvielse.

Mit udgangspunkt denne aften vil også være åndsvidenskaben, astrologien og vore fire evangelier.

Lydoptagelser og kursusmaterialer

mp3 downloadpdf download

Download kursusoptagelserne her

Kontakt

Ønsker du en clairvoyance eller en horoskoptydning hos mig, bedes du ringe eller skrive til Hanne, som passer min private kalender.
Tlf.: +45 3155 1340