Judas – forræder eller indviet?

I dette foredrag vil vi se på hvilken betydning Judas havde og hvilken betydning det nyfundne Judas-evangelie vil få på vores opfattelse af kristendommens mystiske tradition.

Vi vil denne aften forsøge at sætte disse beretninger i forhold til Åndsvidenskabens forståelse af mysteriet Jesus og Judas og på baggrund af sit mangeårige arbejde som medie og clairvoyant drage sine oplevelser og erfaringer med ind i aftenens foredrag.

Hvordan udvikler vi sjælsbevidsthed?

Dette er en forsættelse af mit foredrag om det skjulte menneske.

Her drages begrebet Solenglen ind i billedet. Og meditation, samt videnskaben om Antahkaranaen eller broen.

Hvordan bygger vi denne forbindelse ind til Sjælen? Og de forandringer det medfører i vores liv.

Her kommer de første indvielser ind i billedet og kontakten til de indre grupper og indre vejledere.

Hvad er pinsen?

Et foredrag der følger apostlene gennem ”Apostlenes gerninger” kap. 1 og 2 belyst igennem åndsvidenskaben.

Ifølge åndsvidenskaben er der mange gode symboler i ”A. G.” i kap. 1 og 2 – lad os se på nogle få symboler derfra. Hvilken indvielse tales der om? Og hvad type krop er det, han besøger sine disciple i? Hvem er beboerne i Jerusalem? – ja hvad er Jerusalem?

Ild og åndelig vejledning gennem ild, hvad kunne det være ifølge åndsvidenskaben?

Dette er kun et lille billede af de symboler vi tager fat på, i løbet af denne formiddag.

Min baggrund for foredraget er mange års arbejde med Teosofi, Antroposofi, Kabbala, Martinus, ritualer, Astrologi og Tarot.

Det store verdensskramente – Fuldmånemeditationen

Et foredrag om fuldmånemeditation. v/ B. Kim Pedersen. 

De tolv årlige fester vil åbne mulighed for åbenbaring af det guddommelige
Alice A. Bailey
                   

I dag oplever mange mennesker et indre kald til at arbejde med meditation ved fuldmåne. Dette gør, at mange grupper og foreninger begynder at arbejde med denne tjeneste. Der bliver en gennemgang af meditationens ritualer, den tilhørende tekst og de tolv sædtanker.

Er inkarnation den store illusion

Nu får du muligheden for at deltage i en spændende debat, hvor vi sætter spørgsmål ved reinkarnation og døden.

Hvad sker der egentlig, når vi forlader denne verden? Findes der en større kraft bag vores eksistens eller ender vi blot som livløse kroppe under jorden? Findes der et liv efter døden eller er det ønsketænkning? Når vi dør, hvad er det mere nøjagtigt, som dør? Er det en bevidsthed, en indbygget hukommelse eller vores sjæl?

Denne debat vil provokere nogle og give stof til eftertanke til andre – kom og giv din holdning til kende, hvis du tør stille over for dit livs sidste mysterium.   

En aften om Engleriget

Engle har til alle tider fascineret og inspireret mennesket, og derfor ønsker vi at bruge en aften, der handler om disse spændende væsner. Hvad er engle og devaer? Vi forsøger at bevæge os ind i så mange af de forskellige engle- og devariger, vi kan nå denne aften og ser på de vidt forskellige opgaver, væsnerne har, for eksempel omkring healing, musik, blomster og omgivelser. Endvidere stiller vi spørgsmålet om en engel bærer en større okkult betydning – om den kunne være ”ånden, der svæver over vandet”, omtalt i biblen blandt andet.

Der tages udgangspunkt i åndsvidenskaben og Kabbalah.

Ego, sjælen og Solenglen

Alle taler om sjælen hvad er det ? og hvordan komme vi i forbindelse med den ? Og hvad med før den forbindelse ? Ifølge Åndsvidenskaben er dette, det første evigheds  legeme. Vi komme i kontakt med. Og som danner forbindelsen med det Højere selv.

Endvidere knytter dette væsen sig ind i indre grupper, dette vil vi gå dybere i denne aften, her tage vi horoskopet til hjælp og se det kan os ind dybe forklaring på sjæles arbejde, og den stråle eller gruppe sjælen til hører.

Foredraget bygger på en bred vifte af åndsvidenskabelige kilder og iagttagelser.

Det skjulte menneske

I Teosofisk belysning.

Denne aften går vi bag om den fysiske krop, og ser ind i de andre legemer, såsom følelses, tanke og sjælslegemet.

Derefter vil vi sætte mennesket ind i det store sammen hæng med jordens udvikling, og de menneske typer der er og har været på jorden indtil nu. Endelig vil vi kigge på, hvilket bud Teosofien har givet på tiden der kommer.

De to store poler i verdensaltet

Et foredrag om den maskuline og feminine kraft 

Vi lader tanker om de to store poler, den kvindelige og mandlige kraft, danne rammen om vores aften.

Arbejde med polerne ser vi mange steder i Åndsvidenskaben, og jeg vil denne aften prøve at åbne for eksempler i indvielsesvejen, livetstræ, tarot og astrologien. 

Dette føre os ind på begrebet intuition, som kontakt til den åndeligverden, gennem den kvinde pol, og det vi opfanger i intuitionen, skal handels ud, dette vil føre os ind i den mandlige pols arbejde.

P.S. Det er en fordel, at have lidt kendskab til den åndsvidenskabelige tankegang.

Den store stjernesol

Vi vil under foredraget lade Solen gennemlyse vor personlighed og se hvilke okkulte betydninger, den gyldne stjerne gemmer.

Det er ikke en hemmelighed, at Solen giver os mulighed for megen selvransagelse, men vær samtidig opmærksom – for du kan også brænde dig, hvis du bliver for utålmodig.

Vi vil undersøge Solens relation til Sirius, Plejaderne og Store Bjørn og gennem dem se hvordan Solen åbner op for de mystiske hemmeligheder, som mennesker gennem århundreder har forsøgt at forklare: Vilje, visdom og aktivitet – et menneskes mentale, astrale og æteriske verden.

Lad dig blive oplyst af Solens magiske ild.

Lydoptagelser og kursusmaterialer

mp3 downloadpdf download

Download kursusoptagelserne her

Kontakt

Ønsker du en clairvoyance eller en horoskoptydning hos mig, bedes du ringe eller skrive til Hanne, som passer min private kalender.
Tlf.: +45 3155 1340