Kabbalah

DEN ESOTERISKE NØGLE

Oplev astrologien blive nøglen ind i Livets Træ. Den esoteriske astrologi bruger en særlig nøgle, når der skal laves en horoskoptydning. Nøglen drejer sig om tre områder: Solen repræsenterer personligheden og den ydre adfærd, månen er fortid, familien og hjemmet, mens ascendenten er vores maske og sjælens udfordring.

Nu får du muligheden for at gå dybere ind i dit horoskop og sætte det i forhold til Livets træ. Hvilke stier, tegn og sefiroth følger dit liv, og hvilke aspekter kan visdommen om Livets Træ tilbyde dig? Kan den tilbyde os en ny og anderledes måde at tyde et horoskop på? Vi vil bl.a. gøre brug af meditation for at åbne op for den feminine Gralsproces, der skjules i Træet, og for at udfordre den maskuline Sværdindvielse. For at få mest ud af kursuset, medbring venligst dine oplysninger til horoskopudskrivning, det være sig fødselsdato, tid og sted. På denne måde får vi mere at arbejde med.

Ved deltagelse forventes det, at du har kendskab til Kabbalah og astrologi, og derved bl.a. kender til de forskellige termer, der bruges, samt planeternes aspekter.

Kabbalah, trianglerne og Verdenstjenergruppen

Et indlæg om det ældgamle system. I dette foredrag vil vi arbejde med Kabbalah’en, både på et teoretisk plan og på et praktisk gennem lystjenesteritual.
Vi vil endvidere se om hierarkiet har brugt kabbalah’ens oplysninger, symboler, engle osv. til nedfældning af de ti sædgrupper i den nye verdenstjenergruppe. Hvis dette er tilfældet, vil den nye verdenstjenergruppe kunne se i relation til trianglerne i forhold til ånd, sjæl og legeme. Dette sættes i forhold til vores navn, soltegn, ascendent, måne o.a.

Kabbalah’en er et levende, esoterisk system for åndelig udvikling. Det siges, at Kabbalah’ens visdom kan hentes tilbage fra tidernes morgen, og at det var engle, som bragte den til jorden. Den er en metode til at udvide bevidstheden og nå kommunikation på et højere, kosmisk plan.

For min del har Kabbalah’en været et redskab til at forstå de store triangler og trigoner, samt ritualarbejde. Der bliver en gennemgang af de ti sefiroth, hvor I, under forløbet, vil se jeres navne blive åbne i forhold til Livets Træ og dets betydning.

Kabbalah – Livets Træ

Mange ved ikke, hvor vore symboler, som vi er omgivet af, har deres oprindelse fra, men ved at bruge Kabbalah’en som fortolkningsredskab, kan der åbne en ny verden af forståelse.

Kabbalah’en danner grundplanen for Vestens esoteriske tradition, og det fantastiske er, at selvom Livets Træ er det mest vidtspændende meditationssymbol, vi ejer, og derved kan synes at være for uoverskueligt, kan det bringes ned til situationer i hverdagen.

Dette foredrag vil handle om Kabbalah’en.
Vi ser på dens opbygning og gennemgår de ti bevidsthedssfærer, kaldet sefiroth.

I løbet af foredraget vil vi opstille jeres navne på Livets Træ. Og se hvilke stier, der omfatter jeres liv. Endvidere vil vi afsløre relationerne, der måtte findes i jeres liv, så det ville være en idé at huske din kærestes, dine forældres eller andres fødselsdatoer, hvis du er nysgerrig efter at vide hvilke kort og bearbejdelser af karma, der ligger mellem jer.

  • 1
  • 2

Lydoptagelser og kursusmaterialer

mp3 downloadpdf download

Download kursusoptagelserne her

Kontakt

Ønsker du en clairvoyance eller en horoskoptydning hos mig, bedes du ringe eller skrive til Hanne, som passer min private kalender.
Tlf.: +45 3155 1340