Bevidstheds værkstedet

Over fem aftener vil vi arbejde os dybere ind i de tre esoteriske hovednøgler, som er: månen, solen og ascendenten. Gruppen kommer til at arbejde med de tolv tegn, og vi vil bl.a. se på månen og sætte den i forbindelse med åndsvidenskaben, samt dens relationer til de tre planeter, som den skjuler(!?).

Vi følger månens aspekter gennem de tolv tegn og sætter dens betydning i forhold til dit horoskop. På denne måde vil bevidsthedsværkstedet byde på en personlig fortolkning af dit horoskop, og du vil derved have materiale til videre personlig udvikling. 

Endvidere undersøger vi også ascendentens aspekter, og hertil inddrager vi de tre astrologiske huse, som den arbejder sammen med, samt elementerne, strålerne og stjerneportene.

Lydoptagelser og kursusmaterialer

mp3 downloadpdf download

Download kursusoptagelserne her

Kontakt

Ønsker du en clairvoyance eller en horoskoptydning hos mig, bedes du ringe eller skrive til Hanne, som passer min private kalender.
Tlf.: +45 3155 1340