Download som iCal-fil
Mysterieskolens Esoteriske uddannelse Frederiksværk
Fra Fredag, 19 Oktober 2018 -  15:00
Til Søndag, 21 Oktober 2018 - 16:00

Mysterieskolens Esoteriske uddannelse 2018

Tema 2018: Synteseashrammen og samarbejde med Shamballah

3 wekender 2 - 4. februar, 15 - 17. juni og 19 - 21. oktober 2018

eso2017 

Indre samarbejde med DK, Morya og Mester R

Udstrømning fra de tre indre Templer
De syv stråler og deres relation til syntese
Indtryk fra Ashrammen
Gruppeindvielse
Gruppecentre
Syntese
Lyd og bevægelse

Den Gyldne Cirkels esoteriske uddannelse er henvendt til disciple og andre lysarbejdere, der ønsker et tættere samarbejde med Det Store Hvide Broder-søsterskab. Den Esoteriske Uddannelse er tilpasset en tid, der præges af en ny tidsalders fødsel, 
Kristi Genkomst, Hierarkiets fremtræden, forberedelse til en ny verdensreligion samt menneskehedens 1-5. indvielse.

Ønsker du at lære om den mere mentale del af åndsvidenskaben må du ikke gå glip af Lucille Cedercrans’ bøger. Med sine indtryk og projiceringer har hun skabt et stærkt anbefalingsværdigt forfatterskab med den interessante hensigt at præsentere en ny tankeform for menneskeheden. Det er som om hun tager et stort, kompliceret emne og putter det ned i små kasser, således at vi som menneske bedre kan få en opfattelse af det, der sker inde i vore legemer.

Dybt inspireret af hendes værker lukker vi op for en række spændende dage og stiller spørgsmålene: Hvordan virker nyheden om denne nye tankeform på Hierarkiet, Mestrene og på verdens indviede på disciplens vej? Er vi som menneske overhovedet klar til at få vores mentale slør oplyst? Hvordan vil idéen om synteser og ashrammer samarbejde med personligheden og sjælen? Til dagene vil der blive brugt visualiserings- og meditationsøvelser, og bogen ”Indtryk fra ashrammen” vil danne udgangspunkt for undervisningen.

Formålet med uddannelsens samlede forløb er:

      • at forstå tidens udfordringer dybest muligt ud fra de indre ashrammers virke,
      • at finde vore individuelle opgaver og gruppeopgaver i mødet mellem menneskehedens nuværende udviklingsstadie og de indre ashrammers tilnærmelse
      • at gøre os mest muligt egnede til at tage disse opgaver op – især som nedfældere af syntese og samarbejde med det nye englekor, Shamballarådet, Solrådet, og åbne disse impulser i Norden.

Uddannelsen er baseret på en kombination af litteratur (Lucille Cedercrans, A.A. Bailey, Asger Lorentsen), undervisernes erfaringer med indvielsesprocessen og samarbejde med indre ashrammer samt deltagernes forståelser og erfaringer. Der lægges stor vægt på en vibrationsmæssig åbenhed for de indre ashrammer. Og der fokuseres på at gøre åndelig viden relevant som led i discipelskabstræning.

Den Esoteriske Uddannelse under Mysterieskolen
      • Som led i Mysterieskolen vil denne uddannelse have et hovedtema om levendegørelse af syntese og visdommen. De enkelte undervisere vil søge fornyende inspiration under forberedelsen og i selve undervisningen.
      • Gruppen som helhed vil undertiden fungere som ”forskningsgruppe” under gruppeindtuninger på dybere forståelser.
      • Der søges dybest mulig tilknytning til de 3 store mysterietemplers indvielsesstrøm og til den globale esoteriske skole i Visdommens haller og Synteseashrammen.
      • Uddannelsen søger at stimulere kreativ intelligens, levende visdom og sansen for at omsætte åndelige ideer til fysisk virkelighed.

Uddannelsens øvrige indhold
Uddannelsen vil søge at stimulere den overskyggende sjæl, enhedsbevidstheden og det indre liv i deltagerne, således at der bliver en mere levende kontakt med det åndelige riges og de indre ashrammers vibration som kærlighed, visdom og guddommelig hensigt. Der søges en særlig åbenhed for Syntese-stråleashrammens vibration og opgave.

Generelle forudsætninger
Der åbnes for nye deltagere hvert år i januar eller februar. Vi fortsætter i 2018 med de sidste kapitler i bogen "Indtryk fra Ashrammen", men nye deltagere kan med fordel deltage.
Jo større baggrund deltagerne har fra esoterisk litteratur, meditation og åndelige uddannelser, jo bedre kan uddannelsen følges. Den vigtigste forudsætning er et ønske om at hjælpe det åndelige rige og den guddommelige kærlighed med at integreres i menneskeheden.

Undervisere
Undervisere i 2018 er Kim Pedersen (se mere www.b.kimpedersen.dk), Lis Palsvig og Pia Kühnell med krop og bevægelse/dans.

Omfang, varighed og datoer
Uddannelsen er fordelt med tre om året (vinter, forsommer og efterår). Man kan følge uddannelsen så længe man har lyst, temaer skifter. Tidligere temaer har været Den nye Verdensimpuls, Praktisk discibelskab, Hvid magi og Discipelskab i Den Nye Tidsalder, tilnærmelse til Shamballah.
Datoerne i 2018 er: 2 - 4. februar, 15 – 17. juni og 19 - 21. oktober
Undervisningen er fra fredag kl. 15 til søndag kl. 16.

Litteratur, hjemmearbejde
Der må forventes en daglig meditativ praksis og et vist hjemmestudie af litteratur.

Oversigt over weekender her med henvisning til de sider, der læses.

Grundbog i 2018 bliver Lucille Cedercrans: Indtryk fra Ashrammen og Sjælens Natur

Det kan anbefales at læse Hjertets Visdom af Asger Lorentsen.
Alice Bailey: Esoterisk psykologi ll (står en del godt om strålerne), Strålerne og indvielserne.
Asger Lorentsen: Mp3 Musik på de syv stråler, DVD De syv stråler
Bøger, Mp3 og DVD kan bestilles i vores webshop og købes på Birkemosegård.

Yderligere oplysninger og tilmeldinger
Tilmelding er forbeholdt medlemmer og foregår ved indsendelse af Tilmelding Esot. 2018 Bemærk at tilmelding først er gældende når der er indbetalt medlemskontingent.
Udfyld venligst også eventuelle ønsker om madordning og overnatning.

Pris og medlemskab
Den Esoteriske Uddannelse er gratis for Den Gyldne Cirkels A-medlemmer. Som medlem optages enhver, som vil støtte Den Gyldne Cirkels formål om at være med til at forberede Den Nye Verdensimpuls og hjælpe Jorden. Vedtægter for foreningen kan læses her.

Medlemmer betaler et kontingent, som fastlægges for et år ad gangen på generalforsamlingen
For nuværende er det DKK 4500 kr. pr år for A-medlemmer (DKK 3600 for arbejdsløse m.fl.). Kontingentet kan opdeles i kvartaler med DKK 1125/900 pr. kvartal eller pr. måned med DKK 375/300.
Deltagelse i 2018 forudsætter betaling af kontingent i hele 2018.

Sted Den Gyldne Cirkel
Sonnerupvej 25
Frederiksværk
3300
Danmmark
http://https://www.dengyldnecirkel.dk