Teosofi

Verdenstjenergruppens tilsynekomst

Et foredrag om den gamle og den nye verdenstjenergruppe og opbygning af anthakaranaen / anthakaranameditation.

Alt tyder på at centeret vi kalder menneskeheden – også kaldet planetens strubechakra – i dette strubechakra udvikles der nu et nyt stort center af den nye verdenstjenergruppe. Denne gruppe får til opgave, at være med til at opbygge kontakten mellem menneskeheden og de indre verdener.

Dette nye arbejde kan alle tage del i med meditationsarbejdet og ved lystjenester, og især ved fuldmåne og nymåne meditation /tjeneste.

Der bliver en gennemgang af de 10 sædgrupper. Under gennemgangen af de 10 sædgrupper, vil du sikkert finde en eller flere af grupperne som du er knyttet ind i, eller arbejder for. Alt tyder på at man har brugt ”livets træ” til at nedfælde energierne med sædgruppernes tilsynekomst (måske skjuler dit fornavn, din plads i verdenstjenergruppen).

Så måske opstår der helt nye muligheder for åndelig vejledning, ved at vi kommer i kontakt med sædgruppernes sfærer. Her ligger måske en helt ny nøgle til åndelig vejledning, for den enkle?

Shamballa

Vi sætter fokus på Shamballa – centret, hvor den guddommelige viljeskraft er kendt.

Gennem meditationsøvelser vil vi forsøge at opnå en stærkere kontakt med vores åndsenergier, og derved lære hvordan vi kan få et dybere samarbejde med Shamballa.

Vi vil bl.a. bruge Plejaderne, Store Bjørn og Sirius som guidende stjerneledere på vores indre, udadgående rejse.

Påskens indre betydning

I takt med at mange mennesker retter fokus mod personlig udvikling og meditation, får vores gamle højtider en renæssance fx påsken som derigennem kan tolkes på en ny og interessant måde. Den er typisk en højtid, der har mange aspekter så som lidelse, død og genopstandelse.

Med hjælp fra åndsvidenskabens mange kilder skal vi gennemgå påskedagene og deres betydning.

Foredraget vil forhåbentlig bidrage til en større indsigt i højtidernes værdi. Måske kan det også være begyndelsen til en revurdering af det ceremonielle aspekts placering i tilværelsen.

Menneskets opvågnen

Denne aften vil ví dykke dybere i begrebet opstigning.
Samtidig vil vi forsøge at sammenligne de kanaliserede bøger som netop nu kommer til jorden i stort omfang med jordens åndsvidenskab.

I forbindelse med menneskets opvågning ser jeg, disse bøger som en stor hjælp, til at vække kærlighedsbegrebet i menneskeheden og den kollektive bevidsthed.

Da denne bevidsthed er inddelt i grader eller indvielser, vil det blive inddraget i fordraget.

For at forsøge at belyse opstignings begreb.

Kirkens skjulte symboler - Rejsen til Gralens indre

Dette foredrag vil handle om kirkens mysterier.

Vi ser på alteret, kirkens syvarmede lysestage, og om de fortæller en dybere kontakt med gralen. Hvilke hemmeligheder kan spores gennem lysestagens opbygning? Hvilke planetkonstellationer ligger gemt inde i stagen, og hvordan træder de frem og bliver synlige for os? Og hvad med Vægtens stjernetegnsbillede – gemmer den sig nogen steder i kirken?

Jo, der vil måske dukke nye, dybere symboler frem, du umiddelbart ikke har tænkt over.

Der er ingen forudsætninger for deltagelse af foredraget. Alle nysgerrige og interesserede er velkomne.

Jule debat

Første del af oplægget vil forsøge at sætte spørgsmål ved juleevangeliet. Jomfru Maria, Josef, de tre vise mænd, Betlehem og lignende – Er disse symboler på en større kosmisk sammenhæng? Er der en væsentlig betydning, at Jesu fødsel ligger den 24. december og ikke på en anden dato i året? Jesu fødes i december måned – Kan Stenbukken, det astrologiske tegn, hjælpe med at frembringe en større forståelse for julens dybere mening?

Med udgangspunkt i Grundtvigs salme, ”Dejlig er den himmel blå”, vil anden del diskutere betydningen af symbolikken, som forekommer i denne. Hvilke symboler forekommer der overhovedet i salmen og er disse lige så aktuelle og fremtrædende nu, som da Grundtvig skrev den eller er vi blevet bedre til at gennemskue dem gennem årene?

Tredje del af debatten vil forsøge at sætte spørgsmål til symbolerne, som dukker op ved juletid, f.eks. grantræet og julebukken o.a. Hvilke kosmiske kræfter inspirerer særligt ved ceremonien? Hvorfor forberedes julen med fire adventssøndage? Er engle og nisser tættere på os ved juletid? Og varer julen lige til påske?  

Judas - forræder eller indviet?

I dette foredrag vil vi se på hvilken betydning Judas havde og hvilken betydning det nyfundne Judas-evangelie vil få på vores opfattelse af kristendommens mystiske tradition.

Vi vil denne aften forsøge at sætte disse beretninger i forhold til Åndsvidenskabens forståelse af mysteriet Jesus og Judas og på baggrund af sit mangeårige arbejde som medie og clairvoyant drage sine oplevelser og erfaringer med ind i aftenens foredrag.

Hvad er pinsen?

Et foredrag der følger apostlene gennem ”Apostlenes gerninger” kap. 1 og 2 belyst igennem åndsvidenskaben.

Ifølge åndsvidenskaben er der mange gode symboler i ”A. G.” i kap. 1 og 2 – lad os se på nogle få symboler derfra. Hvilken indvielse tales der om? Og hvad type krop er det, han besøger sine disciple i? Hvem er beboerne i Jerusalem? – ja hvad er Jerusalem?

Ild og åndelig vejledning gennem ild, hvad kunne det være ifølge åndsvidenskaben?

Dette er kun et lille billede af de symboler vi tager fat på, i løbet af denne formiddag.

Min baggrund for foredraget er mange års arbejde med Teosofi, Antroposofi, Kabbala, Martinus, ritualer, Astrologi og Tarot.

Er inkarnation den store illusion

Nu får du muligheden for at deltage i en spændende debat, hvor vi sætter spørgsmål ved reinkarnation og døden.

Hvad sker der egentlig, når vi forlader denne verden? Findes der en større kraft bag vores eksistens eller ender vi blot som livløse kroppe under jorden? Findes der et liv efter døden eller er det ønsketænkning? Når vi dør, hvad er det mere nøjagtigt, som dør? Er det en bevidsthed, en indbygget hukommelse eller vores sjæl?

Denne debat vil provokere nogle og give stof til eftertanke til andre - kom og giv din holdning til kende, hvis du tør stille over for dit livs sidste mysterium.   

Ego, sjælen og Solenglen

Alle taler om sjælen hvad er det ? og hvordan komme vi i forbindelse med den ? Og hvad med før den forbindelse ? Ifølge Åndsvidenskaben er dette, det første evigheds  legeme. Vi komme i kontakt med. Og som danner forbindelsen med det Højere selv.

Endvidere knytter dette væsen sig ind i indre grupper, dette vil vi gå dybere i denne aften, her tage vi horoskopet til hjælp og se det kan os ind dybe forklaring på sjæles arbejde, og den stråle eller gruppe sjælen til hører.

Foredraget bygger på en bred vifte af åndsvidenskabelige kilder og iagttagelser.

De to store poler i verdensaltet

Et foredrag om den maskuline og feminine kraft 

Vi lader tanker om de to store poler, den kvindelige og mandlige kraft, danne rammen om vores aften.

Arbejde med polerne ser vi mange steder i Åndsvidenskaben, og jeg vil denne aften prøve at åbne for eksempler i indvielsesvejen, livetstræ, tarot og astrologien. 

Dette føre os ind på begrebet intuition, som kontakt til den åndeligverden, gennem den kvinde pol, og det vi opfanger i intuitionen, skal handels ud, dette vil føre os ind i den mandlige pols arbejde.

P.S. Det er en fordel, at have lidt kendskab til den åndsvidenskabelige tankegang.

Den store kosmiske plan for jorden

Djwal Kuhl har givet os muligheden for at forstå pilgrimsrejsen, som vi arbejder os igennem, for eksempel de ti sjælsstilstande og Jordens forvandling frem mod en indre stallare lysstation for de 49 solsystemer.

I foredraget kombinerer vi DK og Johannes-evangeliet og stiller spørgsmålet - var det Johannes Døberen, som først gav os et glimt af denne pilgrimsrejse, da han mente med ligningen om vingårdsbonden, der ansatte over hele dagen, og betalte det samme.
Kunne det tænkes at ligningen fortæller om sjælen, der kommer fra andre systemer og bidrager i Jordens udvikling? Og er der kun en lille gruppe, der har fulgt Jordens udvikling?

Yderligere vil vi i foredraget forsøge at sætte de tre store centre, Shamballa, Hierarkiet og menneskeheden ind i forhold til de store triangler, som vi kender fra esoteriske astrologi og healing.

Den magiske forberedelse af en ny inkarnation

Et foredrag om reinkarnation, karma og de fire store kosmiske dåbsgaver.

Denne aften forsøger vi at følge sjælens rejse gennem det forberedende arbejde i de indre verdner inden inkarnationen, ved valget af forældre og den gruppe, vi inkarnerer os i. Vi ser på de fire store dåbsgaver, som tilkommer os: fødselsstedet, tidspunktet, datoen og valget af navn.

Vi forsøger også at bringe karma ind i sammenhængen. Karma er solsystemets største og mest gældende lov, som styrer reglen om årsag og virkning.

Er der jordiske forandringer i luften?

”Aktiver dit lyslegeme!” kan lyde som en mindre heldig replik fra en science fiction-film, men hvis vi skal følge Tibetaneren DK’s udsagn, vil emner som lysarbejde, synliggørelse af vore legemer og viljesaktivitet betyde mere og mere for menneskehedens fremtid. Vi bliver nødt til at lære os selv at kende, hvis vi ønsker at vide hvilken påvirkning vi har på hinanden og Jorden.  

Dette foredrag er for dig, der har gjort dig tanker om vores verdens udvikling. Måske har du fornemmet mentalt eller følelsesmæssigt, at der er forandringer i luften og syntes nu, at du har behov for inspiration, som kan forvandle din bekymring til begejstring for fremtidens mysterier.

Tibetaneren DK er en af de førende inspirationskilder indenfor det sjælelige arbejde, hvad angår forberedelser af verdensstore indvielser. Kom og vær med til en spændende aften, hvor vi vil lade Tibetaneren DK komme til orde og lade ham beskrive den store plan for Jordens udvikling. Meget kan man sige om dette emne, men der er i hvert fald lagt op til en tankevækkende aften.

Sanat Kumara - Jordens indre konge

Hvem er Sanat Kumara, denne kraftfulde herre, hos hvem mange legender er tilknyttet?
Han siges, at være medlem af Det store hvide broderskab, at være Jordens indre konge hvis fornemmeste opgave er at hjælpe planeten med sin opstigende rensende fase.

Under foredraget vil vi undersøge Sanat Kumaras syv chakras: Hvor er de placeret på Jorden og hvordan fungerer de? Vi tager udgangspunkt i verdens byer og lande, der siges, at skabe et centralt nervesystem og fundament for Sanat Kumaras arbejde.

Kom og oplev verden som et kæmpemæssig, kompliceret by, hvor Sanat Kumara som borgmester behøver sine borgere, menneskehedens hjælp for at skabe et helligt samfund

Mysterierne gives fri

Ønsker vi at udvikle os spirituelt og at åbne vores indre, tolvbladet Lotus, kan vi ikke undgå et arbejde med personligheden. Vi vil denne aften gå dybere ind i dens aspekter og undersøge, hvad der skal til, for at opnå et balanceret venskab med den. Er personligheden så vanskelig at tæmme, som vi umiddelbart skulle tro? Eller åbner den op for større hemmeligheder? Kan den være nøglen til de tre mysterietempler, hvor de to af dem huses af Buddha og Kristus?

Denne aften vil vi gennemgå de tre templer (eller haller, som de også kaldes), og sætte dem i forhold til personligheden og de syv planer.  Vi vil også undersøge Vandbærerens plads i den store triangel, som omhandler vort højere Selv. Vil vort højere Selv fusionere ned i personligheden; hvis ja, hvordan? Derudover vil vi gå dybere ind Venus og Sirius’s egenskaber – vil mysterietemplerne gør brug af dem for at forberede menneskeheden på åbningen af det tredje tempel.

Dette indlæg er inspireret af Alice Baileys bog: Esoterisk Psykologi 2, og har derfor udgangspunkt i dette værk. Kendskab til den esoteriske lære anbefales ved deltagelse.

Kristus og Det Hvide Broderskab

Denne aften ser vi på det arbejde, som det store, hvide broderskab står bag i verden, i dag.

Der bliver en gennemgang af de mestre, som vi kender gennem Teosofien og andre åndsvidenskabelige kilder.
Dette broderskab kendes også gennem den hellige gral og kirkens alterkalk. Hvis vi tænker på ordene ”drik alle heraf”, som Kristus sagde, er det så Kristus og broderskabets tanker, vi kommer i forbindelse med?

Endvidere ser vi på Åndens hjem, stedet, hvor guds vilje er kendt. Dette sted har blandt andet flere navne, for eksempel Shamballa - Fredens by. 

Julesalmer og juleritualer esoterisk set

På basis af bred vifte af åndsvidenskabelige kilder vil vi se nærmere på vores gamle julesalmer, på kirkens juleritualer og på kirkens arkitektur.

Vi vil prøve at gå bag om tryksværten i nogle salmer og se, om der gemmer sig spor af indvielser.
Vi ser også på dåben, som repræsenterer den 1 indvielse. Hvad sker der eksempelvis. Når vi prøver at lægge planeten Merkurs tegn ned i kirkerummet ?

Vi er på vej ind i den 7 Stråles tidsalder - ritualernes og symbolernes tidsalder - så det er et  håb, at deltagerne vil bringe foredragets tema med sig rundt i de gamle kirker og i bybilledet.

Jule evangeliet

Vi kender det alle når Jule freden sænker dig over os og kirke klokkerne kimer, gamle julesalmer bliver sunget. Så er julen over os.

Vi prøver at se på Jule evangeliet symbolik som F.eks. hyrderne hvem er de? Og har vi hørt fra dem siden? Stalden, kryben, Josef og Maria og hvorfor fødslen den 24/12.
Hvad gemmer sig bag denne symbolik. Er der en forbindelse mellem den Nordiske Mytologi og Kristendommen.

Disse spørgsmål stiller vi til Åndsvidenskaben.

Hvordan udvikler vi sjælsbevidsthed?

Dette er en forsættelse af mit foredrag om det skjulte menneske.

Her drages begrebet Solenglen ind i billedet. Og meditation, samt videnskaben om Antahkaranaen eller broen.

Hvordan bygger vi denne forbindelse ind til Sjælen? Og de forandringer det medfører i vores liv.

Her kommer de første indvielser ind i billedet og kontakten til de indre grupper og indre vejledere.

Det store verdensskramente - Fuldmånemeditationen

Et foredrag om fuldmånemeditation. v/ B. Kim Pedersen. 

De tolv årlige fester vil åbne mulighed for åbenbaring af det guddommelige
Alice A. Bailey
                   

I dag oplever mange mennesker et indre kald til at arbejde med meditation ved fuldmåne. Dette gør, at mange grupper og foreninger begynder at arbejde med denne tjeneste. Der bliver en gennemgang af meditationens ritualer, den tilhørende tekst og de tolv sædtanker.

En aften om Engleriget

Engle har til alle tider fascineret og inspireret mennesket, og derfor ønsker vi at bruge en aften, der handler om disse spændende væsner. Hvad er engle og devaer? Vi forsøger at bevæge os ind i så mange af de forskellige engle- og devariger, vi kan nå denne aften og ser på de vidt forskellige opgaver, væsnerne har, for eksempel omkring healing, musik, blomster og omgivelser. Endvidere stiller vi spørgsmålet om en engel bærer en større okkult betydning – om den kunne være ”ånden, der svæver over vandet”, omtalt i biblen blandt andet.

Der tages udgangspunkt i åndsvidenskaben og Kabbalah.

Det skjulte menneske

I Teosofisk belysning.

Denne aften går vi bag om den fysiske krop, og ser ind i de andre legemer, såsom følelses, tanke og sjælslegemet.

Derefter vil vi sætte mennesket ind i det store sammen hæng med jordens udvikling, og de menneske typer der er og har været på jorden indtil nu. Endelig vil vi kigge på, hvilket bud Teosofien har givet på tiden der kommer.

Den store stjernesol

Vi vil under foredraget lade Solen gennemlyse vor personlighed og se hvilke okkulte betydninger, den gyldne stjerne gemmer.

Det er ikke en hemmelighed, at Solen giver os mulighed for megen selvransagelse, men vær samtidig opmærksom – for du kan også brænde dig, hvis du bliver for utålmodig.

Vi vil undersøge Solens relation til Sirius, Plejaderne og Store Bjørn og gennem dem se hvordan Solen åbner op for de mystiske hemmeligheder, som mennesker gennem århundreder har forsøgt at forklare: Vilje, visdom og aktivitet - et menneskes mentale, astrale og æteriske verden.

Lad dig blive oplyst af Solens magiske ild.

 

Den nye verdensimpuls

Ifølge Tibetaneren er flere af mestrene i gang med hver sit projekt forskellige steder i verden, for eksempel Kina og Indien.
Hvad kan det betyde for verden? Hvilke idéer er sat i gang?

Vi vil i aften se ind i de ti sædgrupper og forsøge at give et bud på udviklingen frem til år 2012. Vil mestrene måske gøre brug af Plutos kraftfulde aspekter?

Pluto har en årrække rejst gennem Skyttens tegn, og vil omkring år 2008 gøre sin entré i Stenbukkens. Hvad kan vi forvente os af muligheder?

At vandre mod lyset

At tale om døden kan være et ømtåleligt emne for mange mennesker, mens andre ser den som en naturlig del af livet.

Nu får du muligheden for at udfordre dig selv og opleve åndsvidenskabens syn på livets måske største gåde: Dødsprocessen.

Hvordan forlader vi vort fysiske legeme? Hvilke sjælelige forberedelser sker der forinden og hvilke overgange må vores bevidsthed vandre igennem for at nå den astrale og mentale verden?

  • 1
  • 2

Kommende arrangementer


Klarsyn og astrologi i Lyset Hus Århus

21. nov 2018 @19:30 - 21:15

Sted: Lyset Hus Århus


LYSBROENS ASTROLOGI 4. Sjælens relation til vandmandens tidsalder Nyborg

01. dec 2018 @10:00 - 17:00

Sted: Yogaskolen Nyborg


ATTITUDE-ASTROLOGI København 2. weekend

08. dec 2018 @10:00 - 17:00

Sted: Teosofisk Forening København


STUDIEKREDS København

10. dec 2018 @10:00 - 16:30

Sted: Teosofisk forening


Enoks hemmeligheder / nøgler 5 - 5

13. dec 2018 @19:00 - 22:00

Sted: Aftenskolen nordkraft


HVORDAN PÅVIRKER DEN STORE PLAN DIG?

29. dec 2018 @10:00 - 17:00

Sted: Teosofisk forening


ATTITUDE-ASTROLOGI Aalborg 7. weekend

12. jan 2019 @10:00 - 17:00

Sted: Teosofisk Forening Aalborg


ATTITUDE-ASTROLOGI København 3. weekend

02. feb 2019 @10:00 - 17:00

Sted: Teosofisk Forening København


ATTITUDE-ASTROLOGI Aalborg 8. weekend

02. mar 2019 @10:00 - 17:00

Sted: Teosofisk Forening Aalborg


ATTITUDE-ASTROLOGI København 4. weekend

02. mar 2019 @10:00 - 17:00

Sted: Teosofisk Forening København

Kontakt

Ønsker du en clairvoyance eller en horoskoptydning hos mig, bedes du ringe eller skrive til Hanne, som passer min private kalender.
Tlf.: +45 3155 1340
E-mail